Glina zwałowa

Glina zwałowa , g lin a m orenow a _utwory gliniaste pochodzenia lodowcowego; bywaróżna, od ciężkich glin do średnich i lekkich,silnie spłaszczonych; / reguły zawiera mniejszoi większe kamienie, n nawet głazy, czyli tzw.

Glina

Skała składająca się z iłu, piasku, i żwiru, zabarwionanajczęściej tlenkami żelaza; najczystszą postaciąi podstawowym składnikiem g. jest kaolin.

Ugnieciona z wodą staje się spoista i piast.; wypalonaw temp. ok. 900°C traci plastyczność, zyskująctwardość i trwałość nadanej formy oraz...

Glina

Produkt wietrzenia i roztarcia skał, składający się z iłu, mułku, piaskui często żwiru; może zawierać związki żelaza i inne składniki mineralne; w stanie wilgotnym jest na ogół plastyczna; zastosowania glin.