Głaz

Odłam skalny znacznej wielkościi dowolnego kształtu, odspojony od calizny w naturalny sposób, np. rzeczny, → narzutowy lub skalny [SG]; fragment skały, zazwyczaj duży (większy niż 250 mm) o zaokrąglonym kształcie.

Głaz narzutowy (eratyk)

Otoczak granitowy, gnejsowy, porfirowy,kwarcytowylubinny przeniesiony przez lodowiec i złożony z dala od miejsca powstania skał, z których pochodzi.