Glasgow

Glasgow

Czytaj Dalej

GLASGOW

Największe miasto Szkocji, metropolia zsufraganiami Motherwell i Paisley, ośrodek polonijny.

1. B i s k u p s t w o G. zał. 543 przez św. Kentigerna (patrondiec.) wkrótce u p a d ł o ; 1115 restytuował je późniejszykról Szkocji —> Dawid I; wskutek protestu bpów G. przeciwprzyłączeniu bpstwa do metropolii...