Gilbert

Czytaj Dalej

CHESTERTON GILBERT KEITH

Sullivan, Gilbert Keith Ch. Mroczkowski, Gilbert Keith Ch. Fabritius, Das Komische im Erzählwerk Gilbert Keith Ch. Sprug, 77ie Index to Gilbert Keith Ch.

Szkoła w Chartres - Gilbert z la Porree

J e d n ym z najwybitniejszych uczniów Bernarda, a przy tym jego przyjacielemi następcą w kierowaniu szkołą w Chartres był Gilbert z la Porrće (GilbertusPorretanus).

GILBERT de la PORRÉE, Gilbert z Poitiers bp.

ur.ok. 1076 w Poitiers, zm. 4 IX 1154 tamże, filozof i teolog.Studiował w —» C h a r t r e s (II) u —» B e r n a r d a z C h a r t r e s i Anzelmaz Laon; 1124-37 był prof. (1126-37 także kanclerzem)szkoły w Chartres, a 1141 na uniw. w Paryżu; 1142 zostałbpem Poitiers. Z powodu wypowiedzi na temat —>...

BURNET GILBERT bp. anglik.

ur. 15 IX 1643 w Edynburgu,zm. 17 III 1715 w Londynie, Teolog i historyk Kościoła.

Studiował prawo, a nast. teologię w Aberdeen; 1665 przyjąłświęcenia kapł. i został kaznodzieją w Saltoun; 1669 objął katedręteologii w Glasgow; 1675-85 był kaznodzieją w Londynie.Naraziwszy się Stuartom, opuścił...

GÉNÉBRARD GILBERT OSB abp.

ur. 12 XII 1537 wRiom k. Clermont-Ferrand, zm. 14 III 1597 w Semur-en--Auxois k. Dijon, orientalista i egzegeta.

Studia odbył w Paryżu, uzyskując 1563 doktorat teologii;od 1569 był prof, języka hebr. i Pisma św. w Collège de France;1591 został abpem Aix-en-Provence (urząd objął 1593);należał do —» Ligi...

GILBERT z SEMPRINGHAM Św.

Augustyna (gilbertyni) wraz z laicką gałęziąkonwersów, którym zlecił zarządzanie majątkami gilbertyńskichklasztorów żeńskich i męskich (—» klasztor podwójny);1143 G. and the Gilbertines.

GILBERT z TOURNAI, Guibert, Wibert OFM

ur. ok.1200 w Tournai, zm. 1288 tamże, przedstawiciel wczesnej—» franciszkańskiej szkoły.

Po studiach w Paryżu jako magister filozofii wstąpił ok.1240 do zakonu, gdzie pozostawał w bliskich kontaktach zBonawenturą i Aleksandrem z Hales; 1248 towarzyszył LudwikowiIX w wyprawie krzyżowej; uzyskawszy po...