Jak rozwijała się gospodarka narodowa Ghany?

produkcja prze­mysłowa Ghany nie wzrastała, a w latach 80. W latach dziewięćdziesiątych podstawowym sektorem gospodarki Ghany ponownie stało się rol­nictwo. Los Ghany jest typowy dla wielu krajów Trzeciego Świata.

Propozycja współpracy biznesowej Ghana/Afryka zachodnia

Firma działająca na rynku Ghany poszukuje właścicieli marek, producentów, osób z nietuzinkowymi pomysłami biznesowymi do podpisania długoterminowych kontraktów biznesowych na wyłączność. Oferujemy dobra znajomość rynku Ghany i realiów panujących w Afryce.

GHANA, Republic of Ghana

Od 1 VII 1960 niepodległepaństwo w zach. Afryce nad Zat. Gwinejską, członek Bryt.Wspólnoty Narodów (od 1874 kolonia bryt. Z ł o t e Wybrzeże,od 1957 częściowo niepodległe państwo jako dominiumb r y t . ) ; zajmuje 238 537 km2 i liczy 13,15 min mieszk. (1984);animizm wyznaje 4 5 % ludności, p r o t e s t...