Gestapo

Gestapo

Czytaj Dalej

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

podporządkował jej policję polityczną w innych landach (krajach związkowych) Niemiec i zmienił nazwę na Geheime StaatsPolizei - Gestapo; wkrót­ce połączył policję polityczną (Gestapo) z policją kryminalną (Kriminalpolizei - Kripo) w jedną organizację - Policję Bezpieczeń­stwa (Sicherheitspolizei •- Sipo) i zwierzchnictwo nad nią przekazał Reinhardowi *Heydrichowi.