ELLARD GERALD SJ

Gerald E.

GERALD z BARRY, Giraldus z Cambrai

ur. 1147 lub1148 w Manorbier (Walia), zm. 1222 lub 1223, pisarz kościelny.

Po studiach prawniczych w Paryżu wróci! ok. 1172 do Anglii;1175 zosta! archidiakonem w Brecknoch; wybrany na b p aSaint David's, nie uzyskawszy potwierdzenia króla HenrykaI I , kontynuował studia prawnicze oraz teol. w Paryżu...

GERARD, Gerald Św. OSB abp.

ur. w regionie Quercy( F r a n c j a ) , zm. 5 XII 1109 w Bornos (pd. Hiszpania).

J a k o zakonnikw opactwie Moissac (pd. Francja) współpracował za b p em Toledo B e r n a r d em (1086-1126) w realizacji —» gregoriańskiejreformy na terenie Hiszpanii; był nauczycielemw szkole katedralnej w Toledo;

mianowany...