Georges Pompidou

Georges Pompidou

Czytaj Dalej

CATROUX GEORGES ALBERT (1877-1969) - generał

Francuski oficer, gubernator w In-dochinach od sierpnia 1939 r., tuż po klęsce Francji w 1940 r. został odwołany przez rząd Vichy. Udał się do Londynu, gdzie premier Winston Churchill, poszukując polityka bardziej uległego niż Charles de *Gaulle, w lipcu 1940 r. zapropono­wał mu objęcie przywództwa...

GEORGES ALPHONSE JOSEPH (1875-1951) - generał

Oficer francuski, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr, uczestnik I wojny światowej, od 21 paździer­nika 1939 r. dowodził najważniej­szym francuskim Frontem - Północ-no-Wschodnim. Podczas niemiec­kiej ofensywy w maju 1940 r. nie potrafił odpowiednio szybko zarea­gować na uderzenia oddziałów pan­cernych...

DANTON Georges Jacques

1759-1794, Jeden z przywódców Rewolucji Fr., adwokat, znakomity mówca, człowiek niepożytej energii, założyciel klubu kordelierów, działacz kłubu jakobinów, minister sprawiedliwości, wybitny członek Konwentu, zgilotynowany za sprawą Robespierre'a.

Do legendy przeszły jego słowa, gdy w II Zgromadzeniu...

MELIES Georges

1861-1938, Filmowiec francuski, twórca widowiska filmowego. Nakręcił pierwszy film, Unepartie de cartes fr., 'Gra w karty', w 1896; założył w 1897 w Montreuil pierwsze studio filmowe świata - „Star-Film".

Przed 1914 nakręcił ok. pięciuset filmów. Stowarzyszenie fr. krytyków film. i TV przyznaje doroczną...

Georges Friedmann

Georges Friedmann, autor "Maszyny i człowieka" jest znany z fizjologii pracy, psychologii przemysłowej, czy socjologii organizacji. Francuski socjolog żydowskiego pochodzenia Georges Friedmann w swojej książce wskazuje dwie rewolucje przemysłowe. Jedną było wprowadzenie maszyny parowej, drugą wprowadzenie...

Georges Seurat

Z wszystkich czterech postimpresjonisów, Georges Seurat (1859-91) pozostał najwierniejszy pierwotnym założeniom impresjonizmu. Z pewnością przedmiotem jego malarstwa były ulubione tematy impresjonistów - Paryżanie wypoczywający w letnie popołudnie lub oddający się wieczornym rozrywkom, codzienne...

BERNANOS GEORGES

ur. 20 II 1888 w Paryżu, zm. 5 VII 1948 tamże, Pisarz i publicysta katolicki.

Kształcił się w szkołach kat. w Paryżu i na prowincji, nast.na Sorbonie uzyskał licencjat z prawa i literatury; żołnierz w Iwojnie świat., kilkakrotnie ranny, po jej zakończeniu pracowałjako inspektor...

BUFFON GEORGES LOUIS

ur. 7 IX 1707 w Montbard(Burgundia), zm. 15 IV 1788 w Paryżu, Przyrodnik, filozof,twórca antropologii fiz. (-> antropologia I).

Studiował nauki przyr. w Paryżu; od 1739 zarządzał ogrodamii muzeum król.; wydawał Histoire naturelle générale etparticulière (I-XL1V, P 1749-1804, ostatnie 8 t. wydał B.G.E.de...

CABANIS GEORGES

ur. 5 VI 1757 w Cosnac (depart. Corrèze),zm. 5 V 1808 w Rueil (Seraincourt, pn. Francja), Filozof,fizjolog i lekarz, jeden z głównych przedstawicieli grupy ideologów,prekursor współcz. psychologii fizjologicznej.

W 1773-75 przebywał w Polsce jako sekretarz bpa I.J. Massalskiego;1783 uzyskał doktorat z...

CUYTER GEORGES

ur. 23 VIII 1769 w Montbeliard (k. Besançon), zm. 13 V 1832 w Paryżu, Zoolog, paleontolog i historyk nauki.

Rozpoczął studia teol. w Tybindze, z których zrezygnował, przechodząc do Akademii w Stuttgarcie (1784-88); 1788-95 był nauczycielem w Normandii, 1796 został prof, nauk przyr. w Ecole Centrale w...

DARBOY GEORGES abp.

ur. 16 I 1813 w Fays-Billot (dep. Haute-Marne), zm. 24 V 1871 w Paryżu, Pisarz, teolog.

Po studiach teol. i przyjęciu 1836 święceń kapł. został wik. w Saint-Dizier; 1839 został prof, seminarium duch. w Langres, a 1845 prof. L'Ecole de Carmes w Paryżu i kapelanem kolegium Henryka IV; od 1855 był gen...

DELCUVE GEORGES SJ

ur. 22 V 1908 w Tournai (Belgia), zm. 18 XII 1976 w La Pairelle (k. Wépion), Teolog, katechetyk.

Do zakonu wstąpił 1926 i po studiach filoz. i lit. w Lowanium uczył 1931-33 humanistyki w kolegium jez. ; 1937 przyjął święcenia kapł., 1945 uzyskał doktorat z teologii w Instytucie Kat. w Paryżu.

Należał...

DUHAMEL GEORGES

ur. 30 VI 1884 w Paryżu, zm. 13 IV 1966 w Valmondois (Val-d'Oise), Pisarz, z zawodu lekarz, od 1936 członek Akademii Francuskiej.

W 1907 założył wraz z Ch. Vildrakiem, J. Romainsem i G. Chennevièrem braterską grupę artystów zw. opactwo Créteil, która zresztą szybko się rozpadła. Debiutował jako poeta...

FLOROVSKY GEORGES

Właśc. Fłorowskij GieorgijWasiljewicz, ur. 9 IX 1 8 9 3 w Odessie, zm. 11 VIII 1 9 7 9w Princeton (New Jersey) , patrolog, historyk, teolog i ekum.działacz Kościoła prawosławnego.

FLOROVSKY GEORGES - ŻYCIE i DZIEŁA

Po ukończeniu 1 9 1 1 gimnazjum wOdessie studiował historię, filologię, filozofię i nauki ścisłe;1 9 1 9 - 2 0 wykładał filozofię w Odessie, po czym wyjechał doSofii; 1 9 2 1 przeniósł się do Pragi, gdzie 1 9 2 2 - 2 6 wykładałfilozofię prawa; 1 9 2 6 objął katedrę patrologii w InstytucieTeol...

FLOROVSKY GEORGES - MYŚL TEOLOGICZNA

Jest wyrazem dążeń F. do stworzeniasyntezy neopatrystycznej jako najbardziej wartościowegowkładu prawosławia do —> dialogu ( I I I ) .

1. Rozwój teologii, zwł. ros., oceniał F. krytycznie, nazywającXVII-XIX w. czasem „niewoli babil." i pseudometamorfozymyśli prawosł.; piętnował przyjęcie...

GEORGIUS de SCLAVONIA, Georgius Henrici de Rayn, Georges d' Esclavonie

ur. w 2. poł. XIV w. w Breżice(Słowenia), zm. 5 V 1416 w Tours (Francja), teolog, pisarz.

Studiował w Wiedniu i Paryżu; 1389 został magistrem artium,p o t em członkiem kolegium Sorbony i kanonikiem w Auxerre,1403 zaś magistrem teologii w Paryżu; 1404 mianowano gokanonikiem penitencjariuszem w Tours...

GOBAT GEORGES SJ

ur. 1 VII 1600 w Charmoille k.Bazylei, zm. 23 III 1679 w Konstancji, teolog moralista.

W 1618 wstąpi! do zakonu i 1629 przyjął święcenia kapł.;wykładał filozofię (1631-40) oraz teologię mor. (1641-66)we Fryburgu Szwajc., a nast. w Lucernie, Bad Hall, Monachium,Ratyzbonie i Konstancji (tu przez wiele lat...

GOYAU GEORGES

ur. 31 V 1869 w Orleanie, zm.25 X 1939 w Bernay (pn. F r a n c j a ) , historyk, publicysta.

Po studiach w Ecole Normale Supérieure w Orleanie orazz zakresu historii w Ecole Française w Rzymie wydawał od1895 (z F. Brunetièrem) pismo „Revue des deux mondes";1920 zosta! członkiem Akademii Franc. (1938 jej...

BOULANGER Georges (1837 - 1891)

Zakochany generał

Francuski generał i polityk. Minister spraw wojskowych od 1886 roku. Marsowywygląd, blond broda i paradny strój wzbudzały zachwyt tłumów. Był rzecznikiemograniczenia praw obywatelskich, rozwiązania parlamentu i wojny z Niemcami. W1888 roku został usunięty z wojska, rok później zaś...