George Eliot

George Eliot

Czytaj Dalej

George Eliot

Eliot świetnie potrafiła naśladować dialekty lokalne, umiała zaobserwować najdrobniejsze detale życia codziennego. Stworzone przez Eliot opisy przyrody są przepiękne.

ELIOT GEORGE

Właśc. Mary Anne Evans, ur. 22 XI 1819 w Arbury Farm (Warwickshire), zm. 22 XII ] 880 w Londynie, powieściopisarka.

Wychowana w duchu surowego purytanizmu, głęboko religijna, początkowo hołdowała ideałom ascezy. Zamieszkawszy 1841 w Coventry, zetknęła się ze środowiskiem wolterianizującej...

KING GEORGE V - okręt

Pancernik brytyjski zwodowany 21 lutego 1939 r., wszedł do służby w drugiej połowie 1940 r. Cztery pozostałe okręty tego typu {*Prince of Wales, *Duke of York, Anson, Howe) weszły do linii w 1941 i 1942 r.; były to jedne z najsilniej opancerzonych okrętów świata, ustępując pod tym względem je­dynie...

MARSHALL GEORGE CATLETT (1880-1959) - polityk

Amerykański dowódca i polityk, absolwent Virginia Military Insti-tute; w czasie I wojny światowej walczył we Francji jako szef od­działu operacyjnego amerykań­skiej l armii piechoty. Zyskał wówczas uznanie, koordynując w 1918 r. przemarsz trzema droga­mi 600 tys. żołnierzy z 2700 dzia­łami. W okresie...

PATTON GEORGE (1885-1945) - generał

Amerykański oficer, absolwent Aka­demii Wojskowej West Point (1909), uczestnik 1 wojny światowej, w której dowodził 304 brygadą czołgów biorą­cą udział w ofensywie nad Mozą. Do­świadczenia z walk i studia prac bry­tyjskiego teoretyka Basila Liddell Harta przekonały go o przełamującej sile broni...

George Byron Giaur

 

Twórczość Byrona odegrała istotną rolę w kształtowaniu się oblicza europejskiego romantyzmu. Utwór jest powieścią poetycką - to gatunek charakterystyczny dla romantyzmu. Napisana jest wierszem i jej charakterystyczną cechą jest to, iż łączy w sobie elementy różnych rodzajów literackich - liryki...

Berkeley George

 

Berkeley George (1685 -1735), filozof irlandzki. Duchowny anglikański. W latach 1700-1707 studiował w Dublinie. Od 1709 pełnił różne funkcje kościelne w Dublinie i Londynie. 1729-1731 prowadził działalność misyjną w Ameryce Północnej. Od 1734 biskup Cloyn (Irlandia). Przedstawiciel brytyjskiego...

George Berkeley (1685 - 1753)

 Urodził się i spędził prawie całe życie w Irlandii. Studiował w Dublinie; był twórcą idealizmu subiektywnego. Jako duchowny kościoła anglikańskiego zwalczał ateizm i liberalizm.

George Berkeley (1685 - 1753) - Ontologia

Bytem  są ogólne wyrazy, pojęcia, które istnieją w  świadomości człowieka. są nim również postrzeżenia. 

„Istnieć - powiadał - znaczy być postrzeganym”. Pisał też: „mówicie jednak, że chociaż same idee nie istnieją poza umysłem, to przecież mogą być rzeczy do nich podobne, będące ich kopiami...

George Berkeley (1685 - 1753) - Gnoseologia

  Przedmiotem naszego poznania są jedynie idee; nam się tylko wydaje,  że istnieją przedmioty zewnętrzne wskutek naszego o nich myślenia; pojęcie substancji powstaje dlatego,  że różne nasze idee zespalają się w jakiś zespół. My sami nie jesteśmy autorami tych idei, nie możemy z góry powiedzieć...

GEORGE C. HOMANS (1910 - 1989)

Socjolog amerykański, sławny głównie dzięki radykalnej opozycji przeciwko teoriom holistycznym i funkcjonalistycznym oraz własnej skrajnie redukcjonistycznej teorii zachowania społecznego. Najważniejsze książki to: The Human Group [Grupa społeczna] (1950), Sodal Behavior: Its Elementary Forms (Zachowanie...

GEORGE H. MEAD (1863 - 1931)

Filozof, psycholog i socjolog amerykański, twórca oryginalnej i wpływowej koncepcji teoretycznej - tzw. „symbolicznego interakcjoni-zmu". Zasłynął ze znakomitych wykładów na Uniwersytecie w Chicago, które spisane zostały i wydane przez uczniów w dwóch tomach Mind, Self and Society [Umysł, osobowość i...

Teoria instytucjonalna - George H. Frederickson

Instytucja to organizacja, która pozostaje w szczególnym związku z ludźmi, którym służy:

może korzystać z władztwa

dysponuje legitymacją do działania, jaką daje przyczynianie się do realizacji interesu publicznego

dysponuje głęboką kulturową tożsamością związaną z językiem...

DE LONG George Washington

1844-81, Amerykański badacz Arktyki, który w 1879 wyruszył z San Francisco na statku „Jeannette" dla przepłynięcia Cieśniny Beringa i dokonania próby dotarcia do bieguna północnego, gdyż w myśl ówczesnej teorii prąd japoński powinien był unieść statek na północ.

Jednak lody uwięziły „Jeannette"...

NOYES GEORGE RAPALL

NOYES GEORGE RAPALL, ur. 2 IV 1873, zm. 5 V 1952, slawista amer., tłumacz poezji polskiej. Po doktoracie 1898 (pierwszy w Stanach z zakresu filozofii słow.) prof. University of Southern California w Berkeley; przełożył na język ang. wiele dzieł literatury ros.; za namową S. Ptaszyckiego zwrócił się ku...

PSALMANAZAR George

ok. 1679-1763, Klasyczny przykład szalbierstwa. Francuz, którego prawdziwe nazwisko jest do dziś nie znane. Podróżował po Europie Udając nawróconego na chrześcijaństwo Japończyka.

W 1702 w Holandii wybadał go William Innes, ang. kapelan wojskowy, który choć przejrzał kłamstwa Psalmanazara, wysłał go...

GEORGE GORDON BYRON

Lord Byron (1788-1824)

„Nie sposób było zgadnąć kiedy mówił poważnie" pisał Medwin, przyjaciel Byrona. I rzeczywiście, życie Byrona wykraczało poza ramy nudnego życia angielskiej arystokracji. Jego największym pragnieniem było szokowanie swoich współczesnych. Miał na koncie szereg romansów damami...

George Orwell

George Orwell był mistrzem pisarstwa zaangażowanego w problemy społeczno-polityczne. Osiągnął sukces dzięki wyostrzonemu zmysłowi obserwacji zjawisk społecznych i wielkiej wrażliwości.

Pisarz zawdzięcza sławę przede wszystkim dwóm powieściom - Folwark zwierzęcy oraz 1984. Oba dzieła należą do...

VANCOUVER George

(wym. wanku:wer), ok. 1758-98, Podróżnik ang. Jako majtek brał udział na okręcie „Resolution" w 2. podróży Cooka dookoła świata (1772-75) i jako aspirant w 3. podróży (1776-80). W 1780 został porucznikiem; w 1782, służąc w Indiach Zach. pod admirałem Rodneyem, wziął udział w wielkim zwycięstwie nad...