Georg Simmel

Georg Simmel

Czytaj Dalej

GEORG SIMMEL (1858 - 1918)

Simmel analizował kontakty międzyludzkie jako subiektywnie ekwiwalentną wymianę pewnych wartości.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich

  Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), filozof niemiecki, twórca idealistycznego systemu obejmującego wszystkie działy filozofii.

Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831)

Dzieła:

„Fenomenologia ducha”

„Nauka logiki”

„Zasady filozofii prawa”

„Filozofia dziejów”

Intencją Hegla było wypracowane takiej perspektywy, w której człowiek jako byt wolny mógłby odnosić się i odnajdować w rozumnym – obiektywnym porządku rzeczywistości; by mógł wolność...

Biografie fizyków - Ohm Georg Simon

(1787-1854), Fizyk niemiecki, profesor politechniki w Norymberdze (1833-1849) i uniwersytetu w Monachium (po 1849). Autor prac z dziedziny akustyki i badań nad elektrycznością. Sformułował (1826) i udowodnił prawo opisujące związek pomiędzy natężeniem (natężęnie prądu elektrycznego) a napięciem...

Georg Büchner - Woyzeck

Georg Büchner, osłabiony przez liczne, przebyte wcześniej choroby, między innymi poważne zapalenie opon mózgowych, zmarł w Zurychu na tyfus 19 lutego 1837 roku.

ALBRECHTSBERGER JOHANN GEORG

Weissenbäck, Johann Georg A. Weissenbäck, Thematischer Katalog der Kirchenwerke Johann Georg A.

BILFINGER, Bulfinger, Bielfinger GEORG BERNHARD

Schmid, Geheimerat Georg Bernhard B.

CALIXT GEORG, właśc. Calisen Georg

Henke, Georg C, und seine Zelt I-II, Hl 1853-60; F. Schussle, NDB III 96-97; tenże, Georg C. Wallmann, Der Theologiebegriff bei Johann Gerhard und Georg C, T 1961 ; E. Mager, Georg C.

CANTOR GEORG

Werk und Leben Georg C, Brau 1968; W. Meschkowski, DSB III 52-58; tente, La théorie de l'Infini chez C, Logique et analyse 17 (1974) 461-479; tenże, Mathematik und Realität bei Georg C, Dialéctica 29(1975) 55-70.

CASSANDER GEORG

Bröder, Georg C. Vertreter, Quellen und Motive des oekumenischen Gedankens von Erasmus von Rotterdam bis Georg C, St 1957; N.

DAUMER GEORG FRIEDRICH

Kern, Georg Friedrich D. Kühne, Der Religionsphilosoph Georg Friedrich D. Georg Friedrich D.

ELGER GEORG SJ

ur. 1585 w Valmierze (Łotewska SRR), zm. 30 IX 1672 w Dyneburgu, działacz kościelny.

Po konwersji z protestantyzmu wstąpił 1607 do zakonu w Wilnie, gdzie odbył studia filoz.-teol. i po przyjęciu święceń kapł. (ok. 1612) uczył wymowy w Akademii; 1620 udał się do Rygi w celu rekatolizacji mieszkańców...

EWALD HEINRICH GEORG AUGUST

ur. 16 XI 1803 w Getyndze, zm. 4 V 1875 tamże, orientalista, biblista, polityk.

Po studiach teol. i orientalistycznych uzyskał 1823 w Getyndze doktorat z filozofii; 1822-24 był nauczycielem w gimnazjum w Wolfenbüttel, a nast. asystentem (1824-27) i profesorem (1827-37) na wydz. teologii w Getyndze, ze względów...

FROEWIS GEORG SVD

Macheiner, Georg F.

GADAMER HANS GEORG

Un discernement du platonisme chez Hans Georg G. Wahrheit und Methode" von Hans Georg G. Hans Georg G.

GEORG STEFAN

ur. 12 VII 1868 w Büdesheim k. Bingen,zm. 4 XII 1933 w Minusio k. Locarno, niem. p o e t a .

Studiował filologię i historię sztuki w Paryżu, Berlinie,Monachium i Wiedniu; po powrocie do Niemiec założył wMonachium pismo „Blätter für Kunst" (1899-1919), propagującehasło „sztuka dla sztuki".

Pozostając...

GRUNWALD GEORG ks.

ur. 2 IV 1879 w Braniewie,zm. 4 VIII 1937 w Ratyzbonie, pedagog.

Po święceniach kapł. (1903) był wikariuszem w Lutrach i1906-09 w Elblągu; 1904-06 studiował filozofię w Strasburgu,uzyskując doktorat; 1909-20 pracował jako nauczyciel w gimnazjumoraz w seminarium nauczycielskim w Braniewie; 1910na podstawie...

HACCIUS GEORG

ur. 22 VII 1847 w Liineburgu, zm. 4VI 1926 w Hermannsburgu, luterański misjonarz.

Studiował 1868-70 teologię w Erlangen i Getyndze, a 1 8 7 3w Hanowerze; po ordynacji 1874 jako pastor zaangażowałsię w działalność propagującą misje; 1887-89 wizytował wrazz E. Harmsem placówki mis. prowadzone przez —>...

HÄGEN JOHANNES GEORG SJ

Dopp, Johannes Georg H.

HAMANN JOHANN GEORG

Smith, Johann Georg H. Alexander, Johann Georg H. Bayer, Vernunftautorität und Bibelkritik in der Kontroverse zwischen Johann Georg H.