Geodezja

Geodezja

Czytaj Dalej

Geodezja

Rzymianie wykorzystywali swą wiedzę geodezyjną przy bu­dowie nowych miast, dróg i akweduktów, a także przy oznaczaniu granic posiadłości. Geodezja wyższa uwzględnia efekt krzy­wizny powierzchni Ziemi, dzięki czemu może być stosowana przy pomiarach dużych obszarów.

Geodezja - rzutowanie

Jak wspomniano miernictwo (geodezja niższa) rozpatruje powierzchnię Ziemi jako płaszczyznę, gdy teren jest nierówny, zada­nie staje się nieco trudniejsze.