Gdańsk

Gdańsk

Czytaj Dalej

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Opis fortów na Grodzisku nie sposób przedstawić bez uprzedniego nakreślenia tła historycznego kiedy je tworzono i batalii jakie tam się toczyły. W tym celu prześledzone zostały zapisy w dziesięciu książkach poświęconych Gdańskowi, gdzie wspomniano interesujących nas fortyfikacjach. W pięciu z nich...

Gdańsk

Stolica woj. pomors­kiego, położona nad Zatoką Gdańską, przy ujściu Wisły, częściowo na obszarze Wysoczy­zny Gdańskiej i Żuław Gdańskich. 459 tys. mieszkańców. Gdańsk jest jednym z największych ośrod­ków przemysłowych w kraju. Dominuje przemysł okrętowy: Stocznia Gdańska, Gdańska Stocznia...

Plan wycieczki 5 dniowej Gdańsk-Sopot-Gdynia

Wycieczka turystyczna Gdańsk,Sopot,Gdynia Organizator: Biuro turystyczne „ FUN TRAVEL” Ul. Piekarska 6a 64-920 Piła www.Funtravel.pl (067) 214-81-92 (067) 214-81-93 Czas trwania wycieczki: 5 dni Termin wycieczki: 02-04.VII.2006r. Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 1 osoba jako opieka 1 pilot Środek transportu: LUX autokar, wyposażony w toaletę, Video, TV, barek (odpłatnie) Wyżywienie: we własnym zakresie Nocleg: 1)Dom ...

Wycieczka turystyczna Gdańsk, Sopot, Gdynia - kalkulacja i program

Czas trwania wycieczki: 5 dni Termin wycieczki: 01-05.VII.2006r. Liczba uczestników: 40 osób (uczestnicy) 1 osoba jako opieka 1 pilot Środek transportu: autokar wyposażony w toaletę, Video, TV, barek (odpłatnie) Wyżywienie: we własnym zakresie Nocleg: 1)Dom Studenta Akademii Muzycznej "Cztery Pory Roku" Placu Wałowy 15a Gdańsk Śródmieście tel./fax (58) 301 79 23 2) STADION LEŚNY Wybickiego 48 81–842 Sopot tel.: (+ 48 58) 551 23 60 3) Dom ...

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Nie zachowały się żadne wiadomości jak wyglądało wnętrze Dworu Artusa w XV wieku. Przy odbudowie sali po pożarach z lat 1476 i 1477 zastosowano rzut prostokątny w formie trójnawowej hali, której dziewięć pól późnogotyckich sklepień gwiaździstych wspierało się na czterech wysmukłych granitowych...

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

Po wyzwoleniu historycznego centrum Gdańska, w środę, 28 marca 1945 roku, na szczycie Dworu Artusa załopotała w wiosennym słońcu, zwycięska, biało - czerwona flaga. Zawieszający ją żołnierze I polskiej brygady pancernej, noszącej imię "Obrońców Westerplatte", nie zdawali sobie zapewne sprawy z tego...

GDAŃSK i literatura

GDAŃSK, miasto woj., port morski nad Zatoką Gdańską, u ujścia Wisły Martwej. Powstał w IX lub na pocz. X w. W źródłach pisanych po raz pierwszy pojawia się pod r. 997 jako urbs Gyddanzyc w Żywocie św. Wojciecha. Siedziba książąt gdańsko-pomorskich. W okresie rozbicia dzielnicowego znaczna...

GDAŃSK

Miasto i port morski nad Zatoką Gdańską, u ujścia Wisły Martwej (zachodniego ramienia delty wiślanej); w okolicy istniały podobno łąki zwane gdanie, więc nazwa miasta może znaczyć osadę w okolicy gdań (co jest zapewne spokrewnione z nazwą Gdyni). Pierwszy raz Gdańsk wzmiankowany był w Żywocie iw...

GDAŃSK

Miasto, siedziba parafii, dekanatów, klasztorów,stolica —» gdańskiej diecezji, ważny ośrodek reformacji i,związany z nim, ośrodek wydawniczy, a także siedziba wikariuszagen. obrządku orm., parafii i d e k a n a t u prawosł., orazparafii ewangelickoaugsburskiej.

1. M i a s t o - Początki G., związane z...

Recenzja analityczno – opisowa Janet G. Woititz – „Wymarzone dzieciństwo”, Gdańsk 2001, stron 190

Recenzja analityczno – opisowa Janet G. Woititz – „Wymarzone dzieciństwo”, Gdańsk 2001, stron 190 Myślę że, książka ta przeznaczona jest dla tych, którzy mają poczucie, że byli wychowywani w nieodpowiedni sposób i nie chcą by ich dzieciom przydarzyło się to samo. „Wymarzone dzieciństwo” jest skierowane do wszystkich tych, którzy chcą, aby dzieciństwo ich dzieci było pogodne oraz szczęśliwe. Uważam że, wychowanie dziecka to jedno z ...

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne wykłady WSTiH Gdańsk 2008

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Bibliografia 1. J. siodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa ? geneza i rozwój. Wyd Naukowe PWN W-wa 2004 2. Współczesna gospodarka światowa, praca pod red. A.B Kisiel-Łowczyc, Wyd. UG Gdańsk 2003 3. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002 GOSPODARKA ŚWIATOWA ? JEJ ISTOTA I STRUKTURA Gospodarka światowa to zbiorowość różnorodnych organizmów i instytucji funkcjonujących zarówno na ...

Gdańsk - kościół mariacki

Masywna wieża kościoła góruje nad Gdańskiem. Warto wspiąć się na nią, pokonując ponad 400 schodów, żeby zobaczyć z góry cale miasto.

Uważa się go za największą w Europie świątynię zbudowa­ną z cegły. Wznoszono ją przez prawie 160 lat (1343-1502). Może pomieścić 25 tysięcy osób, a warto...

TEORIE DEMOKRACJI - A. Świderski „O współczesnej demokracji bezpośredniej” [w:] „Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce”

Pierwszą różnicą pomiędzy demokracją polską a ateńską jest nieodwoływalny charakter mandatu udzielanego najwyższym funkcjonariuszom państwa w Polsce. Charakterystyczny dla demokracji ateńskiej był ostracyzm stosowany jako procedura kontroli wykonywania mandatu, charakterystyczna jest również procedura...

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU SIEDZIBĄ BRACTW KUPIECKICH

Curia Regis Artus - jeden z najświetniejszych zabytków architektury świeckiej w Gdańsku pojawia się w wiadomościach źródłowych po raz pierwszy w kwietniu 1350 roku. Był on wówczas siedzibą i własnością najstarszego i najbardziej znanego z bractw kupiectwa gdańskiego - Bractwa Św. Jerzego.

Tradycja...

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

Teoria wychowania - jako dyscyplina wiedzy jest podstawową dyscyplina pedagogiczną zajmująca się wychowaniem człowieka. Głównym podmiotem zainteresowań jest wychowanie, kształtowanie postaw i cech osobowości człowieka. Definicje wychowania: Definicje dyrektywne:(Antonina Gurycka, Wincenty Okoń) celem wych. w ujęciu dyrektywnym jest zmiana osobowości która czyni się pod wpływem oddziaływań społecznych, a bezpośrednią konsekwencja celu wych., jest to ze osobowość ...

Gdańsk - Trakt Królewski

Przy Długim Targu, tworzą­cym wraz z ulicą Długą Trakt Królewski, stoją obok siebie dwie najważniejsze świec­kie budowle Głównego Miasta w Gdańsku: ratusz i Dwór Artusa Wznoszenie pierwszej z nich roz­poczęto już w XIV wieku, potem była ona wielokrotnie przebudo­wywana. Jej wnętrza należały do...

Droga Królewska - Gdańsk

Stanowi najważniejszą i najbardziej reprezentacyjną arterię Głównego Miasta, w ciągu ulic Długiej i Długiego Targu. Od Bramy Wyżynnej na zach. i dalej Bramy Złotej, po Bramę Zieloną i Wyspę Spich­rzów na wsch. Wzdłuż tej drogi wznoszą się budowle obronne gotyckiego zespołu Katowni i Wieży...

Brama Wyżynna - Gdańsk

Zbudowana w 1574-76 w pasie renesan­sowych fortyfikacji, była przez kilka wieków głównym wejściem do miasta — przez zwodzony most nad fosą. W attyce nad bramą umieszczono 3 herby: w środku godło Polski, orzeł na tarczy podtrzymywa­nej przez anioły; po prawej herb Gdańska, trzymany przez dwa lwy; po lewej...

Złota Brama - Gdańsk

W miejscu d. Bramy Długoulicznej z XIV w. wzniesiono w 1612-14 repre­zentacyjne wejście na gł. odcinek Drogi Królewskiej, zwane od bogactwa złoceń Złotą Bramą. Jest to dwukondygnacyjna, renesansowa budowla, licowana ciosem kamiennym, wzorowana na rzymskich łukach triumfalnych. Na cokołach umie­szczono 8...

Ratusz Głównego Miasta - Gdańsk

Niewielki ratusz na styku ul. Długiej i Długiego Targu powstał w 1379-82. Rozbudowany w XIV w. do dwóch kon­dygnacji; dodano też zach. skrzydło z Wielką Salą Rady (obecnie Sala Czer­wona). Pod koniec Xv w. dodano ozdobną fasadę od strony Długiego Targu i pod­wyższono wieżę. Po pożarze w 1561 budynek...