Gazy spalinowe

Czytaj Dalej

Gazy ciieplarniane

 

Naukowcy spierają się co do pochodzenia i przyczyn wahań ilości obecnych w atmosferze gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych jest dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla jest naturalnym składnikiem atmosfery, powstającym w procesach oddychania, gnicia i spalania. Gaz ten jest wchłaniany przez rośliny...

Dziura ozonowa. Gazy CFE

Ozon - O3, alotropowa odmiana tlenu; od zwykłego tlenu różni się tym, że tworzy cząstkę trójatomową, jest gazem o charakterystycznym orzeźwiającym zapachu; o barwie niebieskawej (w stanie stałym prawie czarny); temperatura wrzenia 111,5o, temperatura topnienia - 192,7o.

Około 15 razy lepiej, niż tlen...

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne na Ziemi

Gdy temperatura wzrasta o kilka stopni.

Blisko 30% docierającego do Ziemi promieniowania słonecznego odbija się od atmosfery i powierzchni naszej planety, od chmur; pozostała część, zatrzymywana przez Ziemię, jest następnie wypromieniowana w otaczającą przestrzeń w postaci promieniowania...

Jaki jest wpływ zmiany ciśnienia na ciecze i gazy?

Zwykle mówi się, że woda zamarza w temperatu­rze 0°C, a wrze w 100°C, jednak jest to prawdą jedynie! dla normalnego ciśnienia atmosferyczne­go. Zmiana ciśnienia zmienia także temperaturę w jakiej woda zmienia stany skupienia. Zwięk­szenie ciśnienia obniża temperaturę topnienia lodu, czy też...

Silniki spalinowe

W przeważającej większości konstrukcji gazy spalinowe popychają tłok w cy­lindrze. W sil­nikach rotacyjnych (Wankla) nie ma cylindrów a gazy spalinowe bezpośrednio obracają wirnik.

Silniki spalinowe dwusuwowe

Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy.

Silniki spalinowe czterosuwowe

Cykl pracy silnika czterosuwowego składa się z czterech suwów. Na początku, w suwie ssania tłok porusza się ku dołowi zasysając mieszankę poprzez jeden lub kilka otwartych zaworów wlo­towych bezpośrednio do górnej części cylindra. Przestrzeń pod tłokiem nie jest tu wykorzystywa­na, w...

Jak gazy CFC wpływają na klimat Ziemi?

Grupa gazów CFC używana jest do produkcji lo­dówek, aerozoli, pianek izolacyjnych oraz roz­puszczalników chemicznych. Występują w atmos­ferze w bardzo niewielkich ilościach, jednak ich działanie można łatwo zaobserwować, ponieważ zatrzymują promieniowanie słoneczne dwa i pół tysiąca razy...

CHORYCJUSZ z GAZY, Chorikios

Żył w VI w., przedstawiciel chrzęść, szkoły sofistycznej w Gazie.Był uczniem Prokopa z Gazy, po którego śmierci został retorem w Gazie.

Pozostawił mowy i deklamacje, m.in. weselne, pogrzebowe (nad grobem matki i Prokopa) oraz na obchód święta zimy; ułożył nadto 2 mowy poświęcone bpowi Marcjanowi z...

DOROTEUSZ z GAZY Św.

ur. ok. 500, zm. ok. 560-580, Mnich, pisarz ascetyczny.

Wstąpił do klasztoru w Seridon (k. Gazy), gdzie pod kierunkiem Barsanufiusza i Jana Proroka zaprawiał się do życia monastycznego; na ich polecenie założył przy klasztorze szpital, którego został kierownikiem; po śmierci mistrzów (ok. 540) stanął...

ENEASZ z GAZY

ur. ok. 450, zm. ok. 518 lub 529, filozof chrzęść, i retor.

Po studiach w Aleksandrii u neoplatonika Hieroklesa powrócił do Gazy, gdzie wykładał retorykę i prawdopodobnie filozofię oraz prawo; uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tej szkoły; sprawował ważne urzędy (m.in...

GAZA

Staroż. miasto kananejskie na wsch. brzegu M.Śródziemnego, na pograniczu Palestyny z Egiptem (Rdz10,19; Sdz 6,4); j e d n o z miast pentapolis filistyńskiej (Joz13,3) ze świątynią —> Dagona; bpstwo tytularne.G. wymieniają listy z Tell el -» A m a r n a ( A N E T 478, 489--490); miasto zdobyte przez J u d ę...

GAZA, Gazes THEODOROS

ur. ok. 1398 w Tesalonice,zm. 1476 w San Giovanni a Piro (prow. Salerno), bizant.uczony, filolog i humanista.

Był prof, w Konstantynopolu; na Soborze Flor. (1439) należałdo zwolenników unii; po soborze pozostał we Włoszech ij a k o współpracownik kard. —> Bessariona (zw. princeps Academìae)redagował m.in...

HILARIÓN z GAZY Św.

ur. 291 w Tabatha k. Gazy,zm. 371 na Cyprze, organizator eremityzmu w Palestynie.

Wg świadectw św. Hieronima (Vita sancii H., PL 23,29-54;Żywot świętego H., PSP X 32-59) i HE Sozomena (PG67,593-1630; Historia Kościoła, Wwa 1980, passim) H. zostalwysłany przez rodziców do Aleksandrii w celu...

Gaza

Lekka tkanina jedwabna lub lniana o dwóch osnowach, tkana splotem ażurowym, charakteryzującasię przezroczystością, gładka lub wzorzysta.

W Polsce g. lnianą produkowano od XVII w., jedwabnąsprowadzano z Francji; od XIX w. wyrabianotakże g. bawełnianą. G. używano gł. na dodatki dostrojów kobiecych; od...

Gaza młyńska

Gęsta i cienka tkanina z surowegojedwabiu otrzymanego w wyniku rozwijania oprzędówjedwabnika, o określonej znormalizowanej grubościnitek i wielkości oczek; używana do przesiewaniaproduktu w młynach; stosowana w —> sitodruku,—> druku tkanin.

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

Cykl pracy silnika spalinowego Wankla obejmuje następujące procesy: • napełnienie komory roboczej świeżym ładunkiem; • sprężenie ładunku; • rozprężanie gazów spalinowych powstałych w komorze roboczej w wyniku spalania sprężonego ładunku; • usuwanie spalin z komory roboczej.

Silnik spalinowy podwójny dwusuwowy

Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym jest rozwiązaniem silnika dwusuwowego z dmuchawą przepłukującąw postaci wielocylindrowej sprężarki tłokowej o ilości cylindrów równej ilości cylindrów roboczych i objętościach skokowych tych cylindrów równych lub też większych od objętości cylindrów roboczych, sprężarka tłokowa ma charakter drugiego, równoległego rzędu cylindrów, z których każdy płucze odpowiedni równoległy cylinder roboczy.

Klasyfikacja silnika spalinowego

Klasyfikacja silnika Suzuki SJ413 Ze względu na sposób zapłonu -silnik o zapłonie iskrowym Ze względu na rodzaj ruchu organu roboczego -silnik z tłokiem posuwisto-zwrotnym Ze względu na układ cylindrów -silnik rzędowy Ze względu na ilość suwów w cyklu roboczym -silnik czterosuwowy Pojemność skokowa -1324 cm3 Średnica cylindra, skok tłoka -74.0 x 75.5 mm Układ zasilania paliwem -gaźnik dwugardzialowy opadowy (dolno-ssący) Moc maksymalna -69 KM przy ...