Zalety i wady mediów - Gazety

Zalety gazet Dostęp do szerokich i zróżnicowanych grup odbiorców Szybkość dotarcia Ukazywanie się we właściwym czasie (istotna sprawa przy precyzyjnym planowaniu terminów oddziaływania reklamowego) Możliwości adaptacyjne - szybka możliwość dokonywania zmian Elastyczność w odniesieniu do rozmaitości i typu publiczności reklamowej Reklamy gazetowe mogą być łatwo przystosowane dla potrzeb reklamy ...

GAZETA POLSKA

Mochnacki drukował również w „Gazecie" m. ", wszczęli wojnę z „Gazetą". „Gazeta Codzienna" (wobec „kompromitacji" polit.

ROZMAITOŚCI, dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwow."

przeważnie wspólnie z „Gazetą". BRUCHNALSKI Historia „R", w: Stulecie „Gazety Lwowskiej" (zbiór.

„GAZETA NIEDZIELNA"

D o d a t k i : „Gazeta L i t e r a c k a " (1950) i „Sprawy Młodych"(1956-83). Gazeta Niedzielna 20(1969) z. , Gazeta Niedzielna 20(1969) z.

„GAZETA TORUŃSKA"

była „Gazeta Codzienna " (od 1894). „Gazeta C o d z i e n n a " i „Przyjaciel". Gazeta Toruńska (1867-1921), Rocznik Toruński 3(1969) 99-129; B.

GAZETA OPOLSKA

GAZETA OPOLSKA, czasopismo polit. BEDNORZ Nad rocznikami dawnych gazet śląskich, Wr.

GAZETA TORUŃSKA

GAZETA TORUŃSKA, dziennik polit. „Gazeta Codz.

PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz."

do „Gazety Powsz. przez wydawcę „Gazety", K.

PIŚMIENNICTWO KRAJOWE, dodatek literacko-rozrywkowv do „Gazety Porannej"

PIŚMIENNICTWO KRAJOWE, dodatek literacko-rozrywkowv do „Gazety Porannej" (poprzednio „Pismo Dodatkowe do Gazety Porannej»"), wyd.

„GAZETA OLSZTYŃSKA"

gazeta o charakterzenar. , ukazująca się 1886-1939 w Olsztynie, początkowotygodnik, od 1921 gazeta codzienna, organ Związku Polakóww Prusach Wschodnich.

„GAZETA TYGODNIOWA"

Przeznaczając pismo dla czytelnika wiejskiego, odpowiedniowymodelowano utrwalony już wzór popularnej gazetylud. , Gazeta Tygodniowa (1930) z.

GAZETA GDAŃSKA

GAZETA GDAŃSKA, pismo społ.

GAZETA GÓRNOŚLĄSKA

GAZETA GÓRNOŚLĄSKA, czasopismo, wyd.

GAZETA GRUDZIĄDZKA

GAZETA GRUDZIĄDZKA, czasopismo społ.

GAZETA LECKA

GAZETA LECKA, mazurskie czasopismo lud.

GAZETA LITERACKA, tygodnik

GAZETA LITERACKA, tygodnik poświęcony informacji bibliogr.

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik, organ koła lit.

GAZETA LITERACKA, miesięcznik

GAZETA LITERACKA, miesięcznik, organ krak.

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA, tygodnik, wyd.