Gazeta Literacka

Czytaj Dalej

GAZETA LITERACKA, tygodnik

GAZETA LITERACKA, tygodnik poświęcony informacji bibliogr. KEMPA Programy redakcyjne i dążności polskiej prasy literackiej w Ićwierci XIX w.

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik

GAZETA LITERACKA, dwutygodnik, organ koła lit.

GAZETA LITERACKA, miesięcznik

GAZETA LITERACKA, miesięcznik, organ krak.

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA, tygodnik, wyd.

PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz."

PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz. przez wydawcę „Gazety", K.

PIŚMIENNICTWO KRAJOWE, dodatek literacko-rozrywkowv do „Gazety Porannej"

PIŚMIENNICTWO KRAJOWE, dodatek literacko-rozrywkowv do „Gazety Porannej" (poprzednio „Pismo Dodatkowe do Gazety Porannej»"), wyd.

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Przykładów literackich mamy wiele: M. Bywa, że w sposób pośredni, za pomocą określonej wizji literackiej, odkrywa swą wrażliwość, zdolność obserwacji, oceniania.

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Literacki portret współczesnych Polaków Literatura współczesna rozwija się na naszych oczach, trwa, nie przyszedł jeszcze czas na syntezę, dlatego trudno szukać w niej ocen, podsumowań.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach) I.

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Przeżywają te problemy także bohaterowie literaccy. Bohaterów literackich dokonujących takich wyborów jest wielu: Antygona z tragedii Sofoklesa, Konrad Wallenrod z powieści poetyckiej A. bohaterowie literaccy.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Uściślenie tezy: a) patriotyzm Polaków - cecha narodowa (przy tej wersji będziemy gromadzić przykłady literackie patriotyzmu od Bogurodzicy po twórczość pisarzy pokolenia Kolumbów); b) patriotyzm Polaków - mit ukształtowany w literaturze (która jednak zawiera również przykłady przeciwnych postaw - trzeba je wydobyć).

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego. ROZWINIĘCIE - materiał literacki: 1.

„SAMOTNOŚĆ, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Małżeństwa literackie poznajemy zwykle w jakimś momencie ich dziejów bądź też narrator opisuje ich całą historię w zarysie. Małżeństwa literackie są różne, jak różne są losy człowieka – czasami mniej, a czasami bardziej udane.

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Najpierw pisze więc tendencyjne artykuły dla czasopisma „Niwa”, później, będąc redaktorem tej gazety, staje się potulnym narzędziem w rękach wpływowych ludzi miasteczka, w końcu, jako prezydent, zezwala na akcję zbrojną przeciwko strajkującym robotnikom.

Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki   Temat wsi w literaturze polskiej pojawia się właściwie dopiero w twórczości poetów renesansowych.