Gatunek literacki

Czytaj Dalej

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Tutaj jednak dopiero zaczynają się komplikacje, bowiem w obrębie każdego z rodzajów literackich istnieje ogromna ilość typów form literackich, które to typy nazywamy GATUNKAMI LITERACKIMI.

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE Świat twórczości literackiej jest wewnętrznie zróżnicowany — dzieli się na rozmaite klasy, obejmujące dzieła podobne pod względem budowy.

Tematy i gatunki literackie charakterystyczne dla epoki baroku

W obrebie liryki pozostal wierny wiekszosci uznanych gatunków literackich, przejal elegie, sonety, sielanki, hymny, a takze rózne gatunki poezji retorycznej i dworskiej: od wierszy ulotnych o charakterze towarzyskim, poprzez aktualna poezje polityczna, az do metafizycznych medytacji.

GATUNEK LITERACKI

GATUNEK LITERACKI, uszczegółowiona forma strukturalna utworów lit. Wrośnięciu gatunku w świadomość społ.

GATUNKI LITERACKIE W RENESANSIE

Znany był również w czasach nowożytnych i oznaczał wówczas wierszowany utwór o formie monologu włożonego w usta postaci literackiej na ogół pasterza, z przeważającym udziałem elementów dialogowych i opisowych.

Gatunki literackie okresu odrodzenia

Renesans odwołuje się także do gatunków średniowiecznych: Sonet - który powstał w średniowiecznych Włoszech, a uprawiany w renesansie był przez Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, wykazującego dużą znajomość i opanowanie tego gatunku.

Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej

Za twórcę tego gatunku uznaje się Waltera Scotta, którego utwory o tematyce historycznej uzyskały wielką popularność na początku XIX wieku.

Gatunki literackie Baroku

Sęp-Szarzyński Epos rycerski - najstarszy gatunek epicki, wywodzący się z ludowych podaw o legendarnych lub historycznych bohaterach z plemiennej przeszłości; są to dłuższe utwory, najczęściej wierszowane; źródłem eposów były mity, podania i baśnie; epos rycerski ukształtował się w średniowieczu; Pamiętnik - gatunek piśmiennictwa użytkowego oraz wzorowany na nim gatunek literatury pięknej - pisane w pierwszej osobie wspomnienia z ...

Typowe gatunki literackie pozytywizmu

Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej akcji i jednowątkowej fabule.

GATUNKI LITERACKIE

LIRYKA −  pieśń −  hymn −  satyra −  miłosna −  psalm } modlitewnik EPIKA -  kronika −  kazanie −  hagiografia (żywoty świętych, opisując idealizują je, propagują wzorzec osobowy → asceta) −  apokryt       (gatunek literacki przedstawiający żywot najświętszej rodziny) −  romans rycerski −  epos ...

Wymień gatunki literackie romantyzmu, wymień cechy jednego z nich

Gatunki literackie romantyzmu to: dramat romantyczny poemat dygresyjny powieść poetycka epopeja oda ballada Ballada Nazwa pochodzi od słowa ballare (wł.

Gatunek literacki

Gatunek literacki trzeba interpretować odpowiednio do ogólnych zasad rządzących tym sposobem pisania i odróżniać go od innych.

Gatunki literackie oświecenia

Cechą gatunku jest komizm osiągany przez kontrast między rangą bohaterów a sposobem ich działań oraz złamanie zasady decorum - pisanie patetycznym stylem o rzeczach błahych.

„Forma jest zawsze funkcją idei” o zależności między wyborem określonych konwencji i gatunków literackich a tendencjami epoki (światopogląd, filozofia, sytuacja społecznopolityczna)

Były to filozoficzne podstawy realizmu w literaturze, konwencji, która zakładała możliwość diagnozy rzeczywistości i obiektywnego przedstawienia jej w dziele literackim. Wyrazem tych przekonań stały się nowe konwencje literackie: impresjonizm i symbolizm.

Gatunki literackie, które dominowały w dobie romantyzmu i pozytywizmu. Wyjaśnienie przyczyny preferencji tych gatunków

ROMANTYZM: - ballada - gatunek wywodzący się z twórczości ludowej, a zatem najlepiej realizujący założenia ludowości.

Parabola jako gatunek literacki (przykłady przypowieści).

  Przypowieść to gatunek literatury moralistycznej, utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i zdarzenia nie są ważne ze względu na swe cechy jednostkowe, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji, postaw wobec życia i kolei losu.

Na podstawie "Żeńców" Szymona Szymonowica scharakteryzuj sielankę jako gatunek literacki

Gatunek ten znany i popularny w literaturze starożytnej, musiał zachwycić także naszego humanistę.

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - RODZAJE I TYPY PAMIĘTNIKÓW

Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników:

−  pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia

−  pamiętniki pisane u schyłku życia

−  pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

1.  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)

2.  kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - TWÓRCY PAMIĘTNIKÓW W XVII W.

1.  Jan Chryzostom Pasek

>

3.  Bogusław Maskiewicz