Gare de Saint-Étienne Chateaucreaux

Gare de Saint-Étienne Chateaucreaux

Czytaj Dalej

PRIE Jeanne - Agnes Berthelot de Pleneuf (1698 - 1727)

Córka finansisty Etienne'a Bertholta, została wydana zamąż w wieku piętnastu lat za Ludwika, markiza de Prie i udała się z nim na dwórSavoy w Turynie, gdzie pełnił funkcję ambasadora.

de SURVILLE Clotilde

Choć udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że Poezje są falsyfikatem, niektórzy krytycy nie chcą rozstać się z myślą, że jakaś poetka imieniem Clotilde de Surville istniała naprawdę.

ALFONS MARIA de LIGUORI Św.

Delarue, Le système moral de saint A. Dillenschneider, La mariologie de saint A. Manders, De Ile/de In de spiritualités van s. de Liguori, docteur de l'Eglise.

BRASSEUR de BOURBOURG CHARLES ETIENNE

Ogłosił szereg dziet z zakresu historii, archeologii i etnografii;do najważniejszych należą Histoire du Canada, de sonEglise et de ses missions (I-II, P 1852), Histoire des nationscivilisées du Mexique et de l'Amérique Ceniraie (I-IV, P 1857-59),Monuments anciens du Mexique (P 1866), Mission scientifiqueau Mexique et dans l'Amérique Centrale (I-II, P 1869-70); dużąwartość przedstawiają jego prace lingwistyczne Gramática ...

DECHAMPS, Deschamps, Agard de Champs ETIENNE SJ

Pascala, który w Les provinciales przypisywał go wyłącznie jezuitom; w Tradition de l'Eglise catholique et de l'Eglise des hérétiques du dernier siècle sur la doctrine de Jansénius touchant le libre arbitre et la grâce (P 1688, Ly 1711) dał odpowiedź na dzieło P.

GROUCHY Emmanuel, markiz de (23 X 1766 - 29 V 1847), marsz. cesarstwa

Posłany do Hiszpanii zyskał smutną sławę, tłumiąc powstanie Dos de Mayo w Madrycie.

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Condillac Étienne Bonnot de (1715-1780)

Główne dzieła: Traité de systčmes (1749), O pochodzeniu rodzaju ludzkiego (1746, wydanie polskie 1952), Traktat o wrażeniach (1754, wydanie polskie 1887), La langue de calculs (wydanie pośmiertne 1798).

Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Gnoseologia

 Wiedza pochodzi z doświadczenia, w którym podstawę stanowią zmysły wytwarzające wrażenia. Umysł ludzki jest całkowicie bierny, jest czymś w rodzaju zbiornika doznanych i zapamiętanych wrażeń. Nie posiada żadnych idei ani dyspozycji wrodzonych.  W  każdym wrażeniu zmysłowym występuje przedstawienie...

Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Antropologia

  „Wolność - pisze Condillac - polega więc na postanowieniach, które przy założeniu, że zawsze pod jakimś względem zależymy od działania przedmiotów, są następstwem rozważań, które przeprowadziliśmy lub które mielibyśmy możność przeprowadzić”.

BOULOGNE ETIENNE ANTOINE de bp.

i publicystyczną; wydawał „Annalescatholiques", skasowane 1797 za ataki na wspomnianą konstytucję;artykuły w „Gazette de France", „L'Europe littéraire"i „Journal des débats", zebrane w Le spectateur français auXIXe siècle (I-XII, P 1805-12) zapewniają B.

CONDILLAC ETIENNE BENNOT de

przebywał do 1767; owocem jego pracy nauczycielskiej był Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme (I-XVI, Parma 1775). Jobert, Une correspondance polonaise de C, Revue d'histoire moderne 11 (1936) 414-443 ; G.

ALI, właśc. Saint-Denis Louis Etienne (22 IX 1788 - 3 V 1856)

Osiadł w Sens, dep. W 1854 decyzją Napoleona III otrzymał krzyż Legii Honorowej.

NANSOUTY Etienne-Marie-Antoine, hr. de (30 V 1768 - 12 II 1815), gen. franc.

Ur. w Bordeaux, ukończył szkołę wojsk, w Brienne, gdzie był kolegą Bonapartego. 1782 ppor. kaw., odznaczył się w kampaniach rewolucyjnych nad Renem, 1799 gen. bryg., 1803 gen. dyw. W kampanii 1805 dowodził dyw. ciężkiej jazdy, wyróżnił się pod Austerlitz, Gołyminem, Pruską Iławą i...

ROSILY-MESROS Franęois-Etienne, hr. de (13 I 1748 - 11 XI 1832), adm. franc.

Ur. w Breście, syn marynarza. 1778 por., 1793 kontradm., 1796wice-adm. W X 1805 mianowany dow. floty franc. i hiszp. w zach. części M. Śródziemnego, zgromadził w Ka-dyksie jej resztki pozostałe po klęsce pod Trafalgarem.

Zablokowany w Kadyksie przez flotę ang., zaatakowany tam 9 i 10 VI 1808, zmuszony...