Złoty Wiek Hiszpanii - Siglo de Oro

Po śmierci Lope de Vegi palmę pierwszeństwa wśród hiszpańskich dramatopisarzy przejął Cal­deron de la Barca (1600-1681).

BRZOZOWSKI WINCENTY , KORAB , pseud. Vincent de Korab

Vincent deKorab, ur. Przybyszewskiego 1899, wiersz Affinite d ombreset de fleurs en le soir, w przekł.

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS

CARMEN DE STATURA, FERITATE AC VENATIONE BISONTIS,łac.

DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wad wymowy

DE EMENDANDIS ELOQUENTIAE VITIIS, O poprawie wadwymowy, rozprawa łac.

DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX

DE ORIGINE ET REBUS GESTIS POLONORUM LIBRI XXX,historia Polski do 1506, spisana przez M.

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS, 0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer

DE PERFECTA POESI SIVE VERGILIUS ET HOMERUS,0 poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, traktat łac.

DE VANITATE CONSILIORUM, O znikomości rad

DE VANITATE CONSILIORUM, O znikomości rad, traktatłac.

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE

DUBOIS DE JANCIGNY JEAN BAPTISTE, ur.

GASZOWIEC PIOTR, Petrus de Silesia, Petrus Strzelecz

GASZOWIEC PIOTR, Petrus de Silesia, Petrus Strzelecz, ur.

JOURNAL LITTERAIRE DE VARSOVIE

JOURNAL LITTERAIRE DE VARSOVIE, tygodnik kult.

AMADIS DE GAULA

, skompilowanego i rozszerzonego w 1508 przez Garcię Ordońeza de Montalvo. Amadis de Gaules opera w stylu fr.

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar

KONFEDERACI BARSCY, Les confederes de Bar, dramat franc. de Vigny'ego, nie doszło; prapremiera pol. de Choisy, swobodnie jednak potraktował historię, wprowadzając do akcji K.

de BALBOA Vasco Nunez

ok. 1475-1517, Konkwistador hiszpański, w 1510, uciekając przed wierzycielami, ukrył się na statku wiozącym Martina Enciso do Darienu (Panama), a po wylądowaniu objął dowództwo, usunąwszy nieudolnego Encisa, którego odesłał jako więźnia do Hiszpanii.

Balboa odznaczał się mniejszą chciwością i...

de BALZAC Honore

1799-1850, Pisarz fr.; zob. Cesar Birotteau; Eugenia Grandet; Kuzyn (Pons, Kuzynka Bietka); Ojciec (Goriot); Vautrin; Komedia (ludzka); zob. też Hańska Ewelina.

Wiek balzakowski (kobiety) - trzydzieści do czterdziestu lat; por. Kobieta trzydziestoletnia powieść (1831) Balzaca.

Balzac rzeźba (1893) Rodina...

Seigneur de BAYARD Pierre du Terrail

Jego samotna obrona mostu na Garigliano (w Królestwie Neapolu) przeciw dwustu Hiszpanom „wielkiego kapitana" Gonzalo Fernandeza do Córdoba w 1503 sprawiła, że Bayard przeszedł do historii i legendy jako Rycerz bez trwogi i skazy, fr.

BERNARD DE VENTADOUR

Jeden z najsłynniejszych trubadurów prowansalskich XII w., autor wielu pięknych pieśni miłosnych, przyjmowany na dworze Eleonory Akwitańskiej.

LEC STANISŁAW JERZY, pierwotne nazwisko de Tusch-Letz

LEC STANISŁAW JERZY, pierwotne nazwisko de Tusch-Letz, ur. DEDECIUS L.

BLONDEL DE NESLE

blądęl de nęl) Truwer pikardyjski z XII w.