Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Gnoseologia

Chcieć w ogólny sposób ująć naturę wszystkich ludzi to, chcieć ścisnąć wodę w garści. Michel de Montaigne był sceptykiem. ” - oto znana wizytówka Michela de Montaigne'a.

Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Antropologia

      Michel de Montaigne uważał, że w życiu ludzkim powinno się przestrzegać pewnych zasad: tolerancji; konserwatyzmu (nie robić zamieszania nowymi ideami); kwietyzmu uznającego, że nie ma idei, dla której warto innych zabijać lub dać się zabić samemu - idee w ogóle są bez znaczenia, ważna jest tylko rzeczywistość.

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Ontologia

Istnieje  tylko  świat materialny. Funkcjonuje podobnie jak doskonała maszyna. Człowiek jest istotą przyrodniczą. Dusza jest materialna, a tym samym zależna od ciała. Własnością materii jest ruch i funkcjonowanie mechaniczne. Zmiany dokonują się na skutek jej atrybutu, którym jest...

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Gnoseologia

Cała treść duszy wypełniona jest postrzeżeniami zmysłowymi, a zatem myślenie, poznawanie świata jest procesem materialnym; jest własnością materii. Ciała oddziałują na zmysły, przesyłając do duszy informacje. Nie cała materia posiada świadomość, ale tylko niektóre jej zespoły. Takim zespołem...

Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Antropologia

    Dobrem dla Juuliena Offray de La Mettrie była rozkosz - celem  życia jest jego używanie, za pomocą zmysłów.

Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Gnoseologia

 Wiedza pochodzi z doświadczenia, w którym podstawę stanowią zmysły wytwarzające wrażenia. Umysł ludzki jest całkowicie bierny, jest czymś w rodzaju zbiornika doznanych i zapamiętanych wrażeń. Nie posiada żadnych idei ani dyspozycji wrodzonych.  W  każdym wrażeniu zmysłowym występuje przedstawienie...

Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Antropologia

  „Wolność - pisze Condillac - polega więc na postanowieniach, które przy założeniu, że zawsze pod jakimś względem zależymy od działania przedmiotów, są następstwem rozważań, które przeprowadziliśmy lub które mielibyśmy możność przeprowadzić”.

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955)

 Urodził się w 1881 roku w zamku de Sarcenat pod Clermont-Ferrad we Francji. Teilhard de Chardin zmarł w USA w 1955 roku.

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

Ale duch Teilharda de Chardina był innej natury niż dotąd przedstawiany przez filozofów. de Chardin - to tworzyć „dzieła na zawsze”, to przyczyniać się do „ostatecznego kształtowania  świata”.

ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805 - 1859)

Ale po drugie, demokracja wymaga jeszcze warunków społecznych: a) silnego społeczeństwa obywatelskiego, bogactwa stowarzyszeń, oddolnych inicjatyw, żywej opinii publicznej, b) cnót moralnych, oświecenia obywateli, demokratycznych „odruchów serca".

Biografie fizyków - Coulomb Charles Augustin de

(1736-1806), Fizyk francuski, oficer wojsk inżynieryjnych, członek Akademii Nauk. Badacz zjawisk magnetycznych i elektrycznych oraz teorii maszyn prostych. W 1785 sformułował prawo elektrostatyki, nazywane dziś jego imieniem. Wprowadził pojęcie momentu magnetycznego, odkrył zjawisko ekranowania pola...

Mikołaj Kopernik - De Revolutionibus (O obrotach)

Kościół katolicki, jeszcze w XVI wieku nie potępił De Revolutionibus. Na Soborze Trydenckim De Revolutionibus oraz inne dzieła opisujące ruch Ziemi zostały wciągnięte na indeks ksiąg zakazanych (1615), skąd wykreślono je dopiero w roku 1758.

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: "Théâtre d'Art" i "Théâtre de l'Oeuvre"

przez Paula Forta; po trzech latach został on przemianowany na "Théâtre de l'Oeuvre" (Teatr Sztuki) - za czasów kierownictwa Lugné-Poëgo.

Bis de eadem re agere non licet

“Niechaj po raz drugi w tej samej sprawie nie będzie postępowania” – konsekwencja aktu Litis contestatio, powodującej tzw. zawisłość sporu, przeprowadzanego na końcu fazy in iure. Sprowadzało się to do konsumpcji skargi. Nawet w przypadku próby ponownego wywołania skargi pretor miał możliwość jej...

PACTUM DE NON PETENDO

Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

Lex Rhodia de iactu

Dodatkowe zasady – wykształcone na Morzy Śródziemnym (od ośrodka na wyspie Rodos) nazwa lex Rhodia de iactu – ustawa Rodyjska o zrzucie morskim, gdy kapitan podczas burzy dla ratowania statku i części towaru musiał wyrzucić ( iactus) jego część, powstała stąd szkoda rozkładała się proporcjonalnie między wszystkich korzystających na tym – skarga poszkodowanych przeciw właścicielowi statku - actio locati i właściciela actio conducti przeciwko ...

Co oznacza pomoc „de Miniminis"

Dotyczy ona niewielkich kwot pomoc państwa, nie podlega ona obowiązkowi zawiadamiania o tej pomocy komisji Europejskiej. Pomoc której pułap wynosi 100 tyś € nie może zostać przekroczony w odniesieniu do danego przedsiębiorcy przez okres 3 lat. Pułap ten dotyczy łącznej kwoty pomocy publicznej.

Zaślaz "Boule De Neige"

Zaślaz 'Boule de Neige' toleruje suche powietrze, ale w czasie upalnego lata dobrze zrobi mu codzienne zraszanie.

Rio de Janeiro

W 1567 wuj Estacia, Mem da Sa założył nowe miasto, które nazwał Cidade de Sâo Sebâstiao do Rio de Janeiro (Miasto świętego Sebastiana Rio de Janeiro), na cześć świę­tego Sebastiana oraz króla Portugalii.

Generator Van de Graaffa

Maszyną indukcyjną o dużym znaczeniu praktycznym jest generator zbudowany w 1931 roku przez Van de Graaffa.