Gare de Aix-en-Provence

Gare de Aix-en-Provence

Czytaj Dalej

AIX - EN - PROVENCE

de Dieu Raymond de Boisgelit de Cicé (1770-1802), obrońca wolności Kościoła w czasie re wolucji franc; diecezja oparła się wpływom protestantyzm! w okresie reformacji, chociaż jeden z jej bpów, Jean de Saint -Chamond (1551-66) przeszedł na kalwinizm; uniwersytet w A, zał.