Gardzień (wzgórze)

Gardzień (wzgórze)

Czytaj Dalej

Charakterystyka postaci "Ani z Zielonego Wzgórza"

Ania Shirley- dziewczynka wychowywana w Domu Sierot ciągle przenoszona z jenego domu do drugiego. Dziewczynka ta nie mogła poczuć ze ktoś ja kocha. Była wykorzystywana do prac domowych i do opieki nad dziećmi. Zaadoptowana została przez Mateusza i Marylę Cuthbert. Ania była dziewczynką bardzo zdolną. Lubiła czytać ksiązki. Gdy tylko mogła mieć chwilę wolnego czasu przeznaczała go na rozmyślanie i zatapianie się w marzeniach. Była strasznie gadatliwa i uzywała ...

Wzgórze Zamkowe w Lublinie

Najstarszą zachowana częścią Zamku Lu­belskiego jest wieża z XIII w. Obecny wygląd zamku jest wynikiem przebudowy w 1823­-26, wg projektu Jakuba Stompfa. W okresie hitlerowskiej okupacji mieściło się tu wię­zienie, przez które przeszło ok. 70 tys. osób. W 1944-53 areszt śledczy i więzienie UB. Obecnie...

Porytowe Wzgórze

Na Równinie Biłgorajskiej, nad Branwią, 15 km na pd. od Janowa Lubelskiego. Bitwa nad Branwią, największa bitwa partyzancka na ziemiach polskich, była następstwem akcji Sturmwind I, związanej z zabezpieczeniem przez wojska niemieckie zaplecza zbliżającego się frontu wschodnie­go. 14 VI 1944 okrążone...

Wzgórze Zamkowe - Przemyśl

Zamek zbudowany w XIV w. przez Kazi­mierza Wielkiego, potem przekształcany, niszczony, odbudowywany. Restaurowany w 1993. Ma kształt czworoboku z dwiema okrągłymi basztami na narożach skrzydła wschodniego (renesansowe attyki). Od pn. wieża bramna. W skrzydle wsch. sala teatralna „Fredreum". Baszta pn.-wsch...

Wzgórze Rowokół

Na wsch. od jez. Gardno, w pobliżu Smołdzina, znajduje się wysoczyzna moreny czołowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Kulminacyjnym punktem wysoczyzny jest Rowokół, 115 m n.p.m., w czasach przedchrześcijańskich święta góra Słowińców. Potem (do ok. 1530) była na szczycie kaplica p.w. św...

Wzgórze św. Wojciecha

Na pn. od Starego Miasta. W XI w. istniała tu osada książęca, od XIII w. przedmieście Poznania z własnymi władzami, od 1797 w granicach miasta. Wg tradycji na wzgórzu tym w 997 miał głosić kazania św. Wojciech. Świątynię pod wezwaniem męczennika zbudowano w 1 222. Obecna powstała w XV w., nawy...

Wzgórze Gosań

Najwyższy punkt polskiego wybrzeża (93 m n.p.m.) w paśmie wzniesień klifowych na wsch. od Międzyzdrojów i Kawczej Góry.

Zbocza klifu są tutaj bardzo strome. W wy­niku procesu abrazji co roku do morza osuwa się wraz z drzewami i zaroślami ok. 1 m lądu. Piękny widok na Zatokę Pomor­ską, redę portu w...

Wzgórze Zielonka

Wzniesienie (80 m n.p.m.) w paśmie Pagórków Lubińsko-Wapnickich w pobliżu wsi Lubin. Piękne widoki na Zalew Szcze­ciński i rozlewiska Wstecznej Delty Świny. Ten wodno-błotny kompleks przyrodniczy to archipelag 44 wysp oraz kanałów o zmie­niających się (m. in. w czasie sztormu) kie­runkach przepływu wód...

ARAPILE, dwa wzgórza (Duże i Małe Arapile) w pobliżu Salamanki

Gdzie 22 VII 1812 Wellington rozbił wojska franc. pod komendą marsz. Marmonta. Bitwa ta stała się punktem zwrotnym w wojnie na Płw. Iberyjskim i oznaczała początek końca franc. panowania w Hiszpanii. Anglicy nazywają ją bitwą pod Salamanką.

Po zdobyciu Badajoz Wellington podjął ostrożną...

POKŁONNA GÓRA, wzgórze na zach. przedmieściach Moskwy, przez które przebiegała droga smoleńska

Tu 14 IX 1812 Napoleon daremnie oczekiwał na deputację władz ros. stolicy w nadziei, że jej przybycie i wręczenie mu kluczy do miasta będzie początkiem negocjacji pokojowych.

Tego dnia 4 korpus ks. Eugeniusza Beauhamais doszedł do rogatki Twerskiej, a 5 korpus poi. ks. Poniatowskiego do Wzgórz...

Układ nerwowy - Wzgórze

Wzgórze stanowi największy podkorowy ośrodek czuciowy, w którym przecinają się wszystkie drogi czuciowe podążające z obwodu do kory mózgowej. W obrębie wzgórza wyróżniamy wiele jąder, a mianowicie jądro przednie, boczne, przyśrodkowe i tzw. poduszkę. Komórki nerwowe wzgórza należą do wielobiegunowych...

Wzgórzomózgowie: Wzgórze

Jest największą częścią międzymózgowia i jednocześnie największym podkorowym ośrodkiem przesyłającym informacje czuciowe do kory mózgu. Kontroluje przepływ informacji związanych z ruchami dowolnymi oraz emocjami. Jest owalną strukturą przykrytą przez półkulę mózgu. Prawe wzgórze od lewego oddziela...