Gardner Hole (dolina)

Gardner Hole (dolina)

Czytaj Dalej

DOLINA ISSY

DOLINA ISSY, powieść Cz. Miłosza, wyd. w Paryżu 1955.Uznana za utwór o cechach autobiogr., przedstawia d z i e j e dojrzewającegochłopca Tomasza, przebywającego pod opiekądziadków w dworze pol. na Litwie kowieńskiej, nad Issą (Niewiażą).Tłem hist. opowieści, rozgrywającej się po zakończeniuI wojny...

GARDNER MONICA MARY

GARDNER MONICA MARY, ur.

DOLINA

Dolina Jozafata, Józafata, Józefata miejsce, w którym wg proroctwa Joela (Biblia, Joel, 3, 2-16) odbędzie się Sąd Ostateczny, utożsamiane zazw. z doliną Cedronu na płn.-wsch, od Jerozolimy; nazwę tę (od króla Jozafata; por. Biblia, 2. Kroniki, 20, 20-26) podsunęła zapewne symbolika tego imienia: hebr. yć...

AROOSTOOK, WOJNA W DOLINIE RZEKI AROOSTOOK 1838-1839.

. Traktat paryski z roku 1783, który zakończył AMERYKAŃ­SKĄ REWOLUCJĘ, nie ustalił granicy między USA a Kanadą, oddzielającej stan Maine i Nowy Brunszwik. Rolnicy z Maine chcieli uprawiać pola w dolinie rzeki Aroo-stook, którą kanadyjscy drwale uważali za swój teren wyrębu lasów. Gdy Kanadyjczycy...

MASAKRA W DOLINIE GLENCOE 1692

Król Anglii, Szkocji i Irlandii Wil­helm III Orański (1650-1702) imał się różnych sposobów, by przełamać opór szkoc­kich jakobitów (patrz jakobitów powstanie 1689-1690); budował twierdze, kupował lojal­ność naczelników klanów, domagał się przy­sięgi na wierność pod karą śmierci. Poprze­dni król...

GARDNER MONICA

ur. 1871 (lub 1873), zm. 16 IV1941 w Londynie, ang. publicystka i historyk literatury polskiej.

Wiedzę polonistyczną zdobyła przez samokształceniesię, w czym inspirował ją E. Naganowski. Jest autorką pracpopularnohistorycznych (Poland, Lo 1917, 19434 ; QueenJadwiga, Lo 1934; My Name is Million, Lo 1940)...

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

W miejscu nietypowym, bo w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali wystawę rzeźbiarze zrzeszeni w Wielkopolskim Związku Artystów Rzeźbiarzy. 00 Hol Główny Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Prezentacja multimedialna: 10 października 2012r.

Knee hole desk

Biurko z dwoma pionowymirzędami (kolumnami) szuflad lub z dwiema szafkamipo bokach i wnęką (na kolana) pośrodku; wywodzisię z —> bureau ministre; w Anglii występuje odpocz. XVIII w. (ang.)

Dolina

W przeciwieństwie do góry jest symbolem zstępowania i głębi, w negatywnym sensie pojmowana jako określenie straty duchowej i psychicznej. w pozytywnym — jako pogłębienie przeżycia i wiedzy; poza tym w przeciwieństwie do męskiej wznoszącej się góry jest symbolem kobiecegołona.

W islamie znamionuje...

Zabytki Doliny Loary i Paryża

1. Dolina Loary Od XV do XVIII w. dolina Loary była swego rodzaju placem zabaw dla królów, książąt i wielmożów, którzy tracili rodowe fortuny i trwonili majątek narodowy. Przekształcili ją w rozległą krainę sąsiadujących ze sobą bardziej i mniej bogatych zamków (chteaux). Dzisiaj te okolice są ulubionym celem turystów, szukających architektonicznych przykładów świetności epok średniowiecza i renesansu. Najwcześniejsze zamki zbudowane w dolinie Loary były ...

Dolina Pięciu Stawów

Dolina Pięciu Stawów Polskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Znakowane szlaki wiodą stąd m.in. na Zawrat, Kozi Wierch, Krzyżne. Szpiglasową Przełęcz, do Morskiego Oka oraz do Doliny Roztoki.

Stanowi położony w całości powyżej górnej granicy lasu wielki cyrk lodowcowy o powierzchni ponad 7...

Dolina Prądnika

Najdłuższa i najpiękniejsza z kilkunastu dolin jurajskich w okolicach Krakowa słynie zwłaszcza z bardzo malowni­czej ponad 20-metrowej skały, zwanej Maczugą Herkule­sa W 1956 roku ten wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar został objęty ochroną jako Ojcowski Park Narodowy. W okresie jurajskim pokrywało go...

Dolina Prądnika

OPN obejmuje fragment doliny Prądnika od Hamerni do Pieskowej Skały (ok. 10 km). Wzdłuż strumienia malownicze grupy skalne i pojedyncze ostańce. W górze Koronnej znajduje się wspomniana wyżej Jaskinia Ciemna. Nieopodal piękny zakątek Panieńskie Skały z leśniczówką u podnóża oraz ostańcem, Igłą...

Dolina Strążyska

Do doliny (ok. 900 m n.p.m.) dochodzi się z centrum Zakopanego ulicami Koś­cieliską i Kasprusie. Dolina ma 4 km2, rozciąga się od miasta aż po pn. ścianę Giewontu. Nazwa pochodzi od „strunga" — zagroda do dojenia owiec. Wymieniana już w 1669. W górnej część doliny Polana Strążyska (1000 m n.p.m.). Z...

Dolina pięciu jezior

Na Pojezierzu Drawskim pomiędzy Połczynem Zdrojem a Czaplinkiem. Droga prowadząca przez Dolinę Pięciu Jezior jest niezwykle urozmaicona i kręta (bywa nazywana „drogą o 123 zakrętach"). Ze wzniesienia opada wąską rynną do szerokiej doliny. Znajduje się tu rezerwat krajobra­zowy „Dolina Pięciu...

Dolina Drawy

Drawa, prawy dopływ Noteci dł. 186 km, przepływa przez teren Parku od Drawna aż po ujście Płocicznej koło Starego Osieczna. Na tym odcinku płynie w głęboko wciętej dolinie, wartkim nurtem, z licznymi by­strzami, tworząc malownicze przełomy. Już w 1974 utworzono tu rezerwat przyrody. W wodach Drawy...

Dolina Płocicznej

Płociczna, lewy dopływ Drawy dł. 51 km, wkracza na teren Parku od ujścia Runicy (na zach. od Człopy). Przepływa przez jeziora: Sitno, Płociczno i Ostrowiec. Rzeka o cha­rakterze prawie naturalnym. Jej dolina, szczególnie ciekawa poniżej jeziora Ostro­wiec, z licznymi meandrami i urwiskowymi brzegami...

Dolina rzeki

Dolina rzeki — zagłębienie terenu ciągnącesię wzdłuż rzeki, powstałe wskutek rozmywającegodziałania wód rzecznych oraz wskutekerozji zboczy powodowanej przez wody opadowespływające do rzeki. Szerokość doliny zwyklewzrasta z biegiem rzeki; doliny rzek są corazczęściej brane pod uprawę roślin, w...

Egipt - Dolina Nilu w Starożytności

Dla powstania cywilizacji egipskiej i dla jej charakteru, ogromnie ważnym czynnikiem stało się geograficzne położenie kraju, jego warunki geologiczne, hydrograficzne i klimatyczne.

Egipt położony jest na płycie pochylonej lekko ku północy, zbudowanej z magmowych i metamorficznych skał, na których...

BARD, niewielki fort w Alpach, na górskiej drodze z Wielkiej Przełęczy Św. Bernarda ku dolinie Aosty

W którym w 1800 bronił się austr. płk Bem-kopf z 400 grenadierami z p. Kinskiego. Załoga fortu, dysponująca 26 działami, zablokowała franc. Armię Rezerwową pod rozkazami Bonapartego, która po przejściu Wielkiej Przełęczy Św. Bernarda podeszła tu 21 V.

Wprawdzie Bonaparte zdołał bocznymi...