Gardło Sobie Podrzynam Dibbler

Czytaj Dalej

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

Człowiek poczciwy służy ojczyźnie jak umie: broni jej w razie potrzeby, uczestniczy w obradach sejmików i sejmów, interesują go wszystkie sprawy publiczne.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

Człowiek poczciwy służy ojczyźnie jak umie: broni jej w razie potrzeby, uczestniczy w obradach sejmików i sejmów, interesują go wszystkie sprawy publiczne.

Sarmata o sobie - pisarze oświecenia o sarmatyzmie

Sarmata o sobie- pisarze oświecenia o sarmatyzmie

WSTĘP: W XVII w. pojawiło się pojęcie sarmatyzmu jako określenie całokształtu obyczajów i kultury szlacheckiej. Wiązało się to z poczuciem dumy narodowej, wynikającej z dziedziczenia cech pozytywnych od starożytnych Sarmatów. Cechy, które miały...

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Serce zrozpaczonego ojca koi jego własna matka, ukazująca mu się we śnie ze zmarłą Urszulką na ręku. Każdy sen staje się koszmarem, gdyż człowiek ustawicznie lęka się śmierci i zaczyna patrzeć wilkiem na drugiego człowieka.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Serce zrozpaczonego ojca koi jego własna matka, ukazująca mu się we śnie ze zmarłą Urszulką na ręku. Każdy sen staje się koszmarem, gdyż człowiek ustawicznie lęka się śmierci i zaczyna patrzeć wilkiem na drugiego człowieka.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Serce zrozpaczonego ojca koi jego własna matka, ukazująca mu się we śnie ze zmarłą Urszulką na ręku. Każdy sen staje się koszmarem, gdyż człowiek ustawicznie lęka się śmierci i zaczyna patrzeć wilkiem na drugiego człowieka.

"Jest sie takim, jak mysla ludzie, nie jak myslimy o sobie my, jest sie takim, jak miejsce w którym sie jest"

W powiesci Zofii Nalkowskiej pt. "Granica" juz na poczatku utworu przedstawione zostaje to co najczesciej bywa przez pisarzy ukrywane. Autorka w sposób rzeczowy i bezposredni informuje o tym, jakie jest zakonczenie historii, która zamierza opowiedziec. Przedstawia ona dzieje glównego bohatera - Zenona...

MAŁY HISTERYK Jak pomóc dziecku i sobie?

Dzieci często reagują histerycznym krzykiem na różne zakazy. Pamiętaj, że od twoich pierwszych reakcji na taką sytuację będzie zależało, czy wychowasz małego tyrana. Nie daj się wciągnąć do dziecięcej gry. Jeśli nie skutkuje spokojna przemowa, spróbuj wzrokiem skontaktować się z dzieckiem i w...

„Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my”. Skomentuj te słowa, odwołując się do dziejów Zenona Ziembiewicza – bohatera „Granicy”.

 

Zenon Ziembiewicz był synem Żanci i Waleriana Ziembiewiczów. W momencie rozpoczęcia akcji powieści dowiadujemy się, że popełnił samobójstwo, czego powodem był w dużej mierze skandal obyczajowy (związek z Justyną Bogutówną, córką kucharki państwa Ziembiewiczów). Pisarka stara się odtworzyć koleje...

Sposoby radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania ich

 

Sposoby radzenia sobie z konfliktami – z reguły mniej korzystne niż sposoby rozwiązywania ich:

dominacja, czyli stosowanie gróźb, perswazji, przemocy – utajenie konfliktu – może ujawnić się w najmniej spodziewanym momencie, z siłą uniemożliwiającą konstruktywne rozwiązanie

rezygnacja...

Juliusza Słowackiego poemat o sobie (na podstawie Beniowskiego)

Od serca mi jej wiało tyle woni I tyle światła, że mi dziś słoneczniej – Chociaż mi zegar teraz północ dzwoni – Niż gdybym w Boga się patrzał najwieczniej”.

Nauka Pisma Świętego - Świadectwa Chrystusa o sobie jako Bogu

Mówi o sobie w sensie właściwym Łk 22,70.

Jezus o sobie samym

Wydarzenie Jezusa, w jego różnych aspektach (czyny nauczanie, cuda), z jednej strony stanowi ostateczny klucz właściwej interpretacji ST, z drugiej zaś jest wprowadzeniem objawieniem w Jego misterium, które znajduje się w centrum całego NT i całego objawienia biblijnego, i które nowotestamentalna...

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Tytuł Syn Człowieczy znajduje się zasadniczo tylko w Ewangeliach synoptycznych (z wyjątkiem Dz 14,56) i zawsze pochodzi z ust Jezusa (poza J 12,34). Termin ten znajdujemy tam ponad 70 razy. Jezus używa tego tytułu w różny sposób, czasem jasno i wyraźnie odnosząc go do siebie, a czasem w sposób...

Jezus o sobie samym - Świadomość Synostwa Bożego

Według ewangelii, Jezus używa tego tytułu w sensie intymnej relacji, która nie ma równych.

SYSTEMATYCZNA DESENSYTYZACJA - Pomoc sobie samemu

● w większości niemożliwa, bo:

♦ identyfikacja właściwych scen jest trudna

♦ trudna też jest przeprowadzanie analizy zachowania

♦ relaksacja też musi być poprawnie wyuczona i ćwiczona

♦ sceny muszą być właściwie wybrane i oszacowane

♦określona scena musi być za każdym razem wyobrażana w...

Spór o to, czym są rzeczy same w sobie

Interpretacja realistyczna - są fragmentami pozazjawiskowego bytu samego w sobie od którego pochodzą wrażenia.

Interpretacja idealistyczna – są wytworem podmiotu, swego rodzaju regulatywną ideą; nie ma wyjścia poza podmiot i jego wytwory. Wszystkie przedstawienia są wytworem podmiotu, ale...

Radzenie sobie z traumą kulturową

Bardziej konkretnie, dotychczasowa rekonstrukcja faz sekwencji trauma-tycznej pozwala wyróżnić typowe cele, na które rozmaite strategie - aktywne i pasywne - mogą być ukierunkowane.

Żałoba - Radzenie sobie ze stratą

Każdy człowiek musi sobie poradzić ze stratą bliskiej osoby. Jest to bardzo długi i obciążający psychicznie proces. Proces ten oczywiście jest przechodzony jednostkowo, jednakże literatura wyodrębnia cztery zadania przystosowania się do straty, które kończą się zamknięciem procesu żałoby. Każde...