Gardło

Gardło

Czytaj Dalej

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE GARDŁA

Stosunki topograficzne przedniej ściany gardła, połączenie z jamą nosową (nozdrza tyłne), z jamą ustną (cieśń gardła) i krtanią (wejście do krtani), jak również stosunek sklepienia gardła do podstawy czaszki i ściany tylnej do przestrzeni pozagardłowej i powięzi przedkręgowej były opisane...

Położenie gardła

Gardło, narząd nieparzysty i symetryczny, położone jest do przodu od kręgosłupa szyjnego.

Ku górze gardło przyczepia się do podstawy czaszki i przy czep ten skierowany ku nozdrzom tylnym ogranicza sklepienie gardła (fornix pkaryngis); ku dołowi gardło przechodzi w przełyk na wysokości dolnej granicy...

BÓL GARDŁA

Gardło unerwione jest czuciowo przez splot gardłowy utworzony z gałązki IX i X nerwu czaszkowego wspólnie z włóknami autonomicznymi. Ból gardła, może być bardzo częstym objawem zmian patologicznych toczących się w gardle, ale nie tylko.

Najczęstszymi przyczynami bólu gardła są:

1) pstre zapalenie...

Budowa gardła

Gardło jest przestrzenią ciągnącą się od góry od podstawy czaszki, na dole dochodzi do krtani i przechodzi dalej w przełyk. Gardło dzieli się na: ■ gardło górne tj. część nosową gardła, która znajduje się z tyłu jamy nosowej od trzonu kości klinowej do poziomu podniebienia...

Jak jest zbudowane gardło?

Gardło jest wspólnym elementem układu pokarmowego i oddechowego. Przybiera ono kształt cewy mięśniowo-błoniastej, przebiegającej od podstawy czaszki ku dołowi do połączenia na wysokości chrząstki pierścieńiowatej z przełykiem. W zależności od struktury, z jaką łączy się gardło, wyróżniamy...

Czynność mięśni gardła

Zwieracze o przebiegu włókien przeważnie poprzecznym kurcząc się zwężają gardło. Mają one jednak również włókna przebiegające skośnie ku górze i ku dołowi (szczególnie zwieracz środkowy i dolny); te włókna obu stron schodzą się na szwie pod kątem ostrym i na zasadzie równoległo boku sił...

Cieśń gardła

Cieśń gardła (istbnus^faucium). Wolny brzeg podniebienia miękkiego, oba luki podniebienne po obu stronach i nasada języka ograniczają przestrzeń łączącą jamę ustną z gardłem; nazywamy ją cieśnią gardła.

Granica między gardłem a jamą ustną bywa różnie oznaczana; według jednych autorów...

Wielkość i kształt gardła

Przestrzeń objęta ścianami gardła — jama gardła (cavum pharyngis)—w przekroju czołowym jest większa niż w przekroju strzałkowym i u samego dołu silnie się zwęża. Kształt gardła porównują do maczugi węższym końcem zwróconej ku dołowi.

Największa szerokość przypada na część ustną...

Błona mięśniowa gardła

Błona mięśniowa gardła (łunica musculańs pharyngis), zbudowana z mięśni poprzecznie prążkowanych, pochodzi z mięśniówki 3, 4 i 5 łuku skrzclowcgo i jest unerwiona przez gałązki przynależnych im nerwów: językowo -gardło w ego i błędnego. Mięśnie gardła rozpoczynają się też przeważnie...

Jaką rolę spełnia gardło i jak jest unerwione?

Gdy nos jest niedrożny, jama ustna i gardło stanowią drogę dla powietrza są wtedy odcinkami przewodu oddechowego. W czasie spokojnego oddychania, gdy podniebienie miękkie spoczywa na podstawie języka, całe gardło podobnie jak nos i zatoki przynosowe służy do ogrzewania i na wilgotnienia oraz...

Pierścień zwierający gardła

pierścień zwierający gardła; zespół mięśni, tworzących w czasie emisji głosu koncentrycznie działający układ. Jeśli p; z. gardła daje niedostateczne zamknięcie jamy ustnej od nosowej, dochodzi do nosowego zabarwienia głosu. W skład p. z. gardła wchodzą mięśnie podniebienia, bocznej ściany...

Rzeżączka gardła i migdałków

Rzeżączka gardła i migdałków występuje zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Zakażenia o tej lokalizacji — nie powodujące zwykle, poza chrypką, utrudnieniem łykania oraz zaczerwienieniem gardła i migdałków, większych dolegliwości — występują coraz częściej. Nie wiadomo jednak, czy wynika to...

BŁONA ŚLUZOWA Gardła

Powierzchnia wewnętrzna gardła na całej swej długości wysłana jest błoną śluzową, która stanowi dalszy ciąg błony śluzowej jamy nosowej i ustnej.

Rzeźba powierzchni wewnętrznej błony śluzowej jest bogata dzięki otaczającym błonę śluzową pasmom mięśniowym i ścianom przylegających...

Zwieracz gardła górny

Zwieracz gardła górny (m. constńctor pharyngis superior s. cep halop ha-ryngeus) położony najgłębiej i najwyżej ma kształt czworoboczny. Zajmuje on górną trzecią część ściany gardła.

Zwieracz górny rozpoczyna się długą linią przyczepu na dolnej powierzchni czaszki. Odróżniamy cztery części...

Badanie gardła

Część krtaniową gardła bada się podczas badania krtani w laryngoskopii pośredniej lub bezpośredniej. Część nosową gardła bada się za pomocą lusterka ustawionego na wysokości podniebienia miękkiego (jest to obraz odbity jak w laryngoskopii pośredniej) lub przy po­mocy endoskopu (uzyskując obraz...

Zwieracze gardła

Mięśniówka okrężna stanowiła pierwotnie zamknięty pierścień zwierający. Ponieważ jednak w jego obręb włączone zostały części szkieletowe, które pierścień ten przerwały, więc tylko ściana tylna i częściowo ściany boczne gardła zachowały pierwotny układ zwieraczy. Włókna mięśniowe...

Zwieracz gardła środkowy

Zwieracz gardła środkowy (m. constrictor pharyngis medius s. hyopha-ryngeus) ma kształt szerokiego trójkąta, którego ścięty wierzchołek skierowany jest bocznie do kości gnykowcj, podstawa zaś przyśrodkowo do szwu gardła.

Prawie całą dolną połowę zwieracza środkowego przykrywa zwieracz...

BŁONA ZEWNĘTRZNA gardła

Zewnętrzną warstwę ściany gardła tworzy cienka łącznótkankowa błona zewnętrzna (tunica adventitia) lub tzw. powięź gardłowa (fasciapharyngea), która z zewnątrz okrywa mięśniówke. Ku górze i do przodu przechodzi ona w powięź pol i czkowo-gardłową (fascia buccopharyngea, t. II str. 168), na tylnej...

Tętnice gardła

T. gardłowa wstępująca jest główną tętnicą gardła. Poza tym gałązki t. podniebiennej wstępującej kierują się do górnej części gardła, jak również gałązki t. podniebiennej zstępującej. Wszystkie one należą do obszaru zaopatrzenia t. szyjnej zewnętrznej. Do dolnej części gardła...

Nerwy gardła

Nerwy ruchowe gardła, pochodzą ze splotu gardłowego utworzonego przez nerwy mózgowe IX i X oraz przez pień współczulny; splot gardłowy leży na tylnej ścianie gardła. Błona śluzowa unerwiona jest czuciowo i przy-współczulnie z tegoż splotu przez nerwy mózgowe IX i X w obrębie górnej i środkowej...