Garden Village (Lincolnshire)

Czytaj Dalej

ARNHEM - operacja „Market-Garden" 1944 r.

Tamtędy miały przebić się wojskalądowe realizujące drugą część pla­nu („Garden") i wbić się klinemw niemiecką obronę.

MARKET-GARDEN - kryptonim

Kryptonim dwóch operacji przepro­wadzonych przez aliantów we wrze­śniu 1944 r. w Holandii: powietrz-nodesantowej, („Market") mającej na celu zdobycie mostów i prze­praw promowych pod Eindhoven, Grave, Nijmegen i * Arnhem, oraz operacji wojsk lądowych („Gar­den") zmierzających do utworzenia korytarza z Eindhoven...

The world as a global village

Nowadays is very popular to use internet to communicate with people by computers. This thinks makes that world is a global village. By internet or phonewe can communicate with people ine the whole world easy and quickly. TV provide people many information about another country ,about what is happening in the world...

Big city or a village

sport facilities - obiekty sportowe

feature - cecha

educational opportunities - możliwości edukacji

it’s situated - jest położone

boredom - nuda

complain about ... - skarżyć się na ...

housing estates = districts - osiedla

playground - plac zabaw

As far as I’m concerned ... - jeśli...

COVENT GARDEN

(wym. kawnt ga:dn) Ang., przest. 'ogród klasztorny'; dawny ogród klasztorny Westminsteru w Londynie; po zniesieniu klasztorów dzielnica mieszkaniowa, zaplanowana przez Inigo Jonesa, z największym w Brytanii targowiskiem jarzyn i owoców; również nazwa dawnego teatru, zbudowanego w płn. części dzielnicy, przy...

HATTON GARDEN

(wym. hatn ga:dn) W londyńskim City tradycyjny ośrodek brytyjskiego handlu diamentami i (w mniejszej mierze) innymi drogimi kamieniami.