Garden State

Czytaj Dalej

ARNHEM - operacja „Market-Garden" 1944 r.

Tamtędy miały przebić się wojskalądowe realizujące drugą część pla­nu („Garden") i wbić się klinemw niemiecką obronę.

MARKET-GARDEN - kryptonim

Kryptonim dwóch operacji przepro­wadzonych przez aliantów we wrze­śniu 1944 r. w Holandii: powietrz-nodesantowej, („Market") mającej na celu zdobycie mostów i prze­praw promowych pod Eindhoven, Grave, Nijmegen i * Arnhem, oraz operacji wojsk lądowych („Gar­den") zmierzających do utworzenia korytarza z Eindhoven...

Rola prawa w procesie sterowania procesami społecznymi. Liberalizm versus welfare state

Koncepcja prawa jako techniki społecznej, to jest jako instrumentu celowego sterowania procesami społecznymi.trzy fakty przyczyniły się do tego, że koncepcja prawa jako techniki społecznej stalą się zarazem możliwa, jak i konieczna:

—  powstanie nowoczesnego aparatu biurokratycznego,

—  zmiana funkcji...

COVENT GARDEN

(wym. kawnt ga:dn) Ang., przest. 'ogród klasztorny'; dawny ogród klasztorny Westminsteru w Londynie; po zniesieniu klasztorów dzielnica mieszkaniowa, zaplanowana przez Inigo Jonesa, z największym w Brytanii targowiskiem jarzyn i owoców; również nazwa dawnego teatru, zbudowanego w płn. części dzielnicy, przy...

HATTON GARDEN

(wym. hatn ga:dn) W londyńskim City tradycyjny ośrodek brytyjskiego handlu diamentami i (w mniejszej mierze) innymi drogimi kamieniami.

Link state

Link state - jeden z dwóch adaptacyjnych protokołów trasowania pakietów przez sieć z ruterami, uwzględniający przepływność poszczególnych ogniw sieci, czas opóźnienia pakietów wynikający z przeciążeń węzłów i rodzaj wykorzystywanego medium. Umożliwia ruterom szybkie reagowanie na zmiany zachodzące...