Garden Party

Czytaj Dalej

ARNHEM - operacja „Market-Garden" 1944 r.

Operacja „Market-Garden" została źle przygotowana, jej wynik zależny był od wielu okoliczności, takich jak dobra pogoda, a przede wszystkim siły i możliwości wroga. Decyzja o przeprowa­dzaniu operacji „Market-Garden" została więc podjęta zbyt pochopnie.

MARKET-GARDEN - kryptonim

w Holandii: powietrz-nodesantowej, („Market") mającej na celu zdobycie mostów i prze­praw promowych pod Eindhoven, Grave, Nijmegen i * Arnhem, oraz operacji wojsk lądowych („Gar­den") zmierzających do utworzenia korytarza z Eindhoven do Arnhem i sforsowania Renu.

COVENT GARDEN

'ogród klasztorny'; dawny ogród klasztorny Westminsteru w Londynie; po zniesieniu klasztorów dzielnica mieszkaniowa, zaplanowana przez Inigo Jonesa, z największym w Brytanii targowiskiem jarzyn i owoców; również nazwa dawnego teatru, zbudowanego w płn.

HATTON GARDEN

(wym. hatn ga:dn) W londyńskim City tradycyjny ośrodek brytyjskiego handlu diamentami i (w mniejszej mierze) innymi drogimi kamieniami.

MALE PARTA (MALE DILABUNTUR)

'źle nabyte (marnieje)'; źle nabyte nie bywa dobrze pożyte, małe parta do czarta, nieprawy nabytek nie idzie na pożytek.

ETIOPSKO-ERYTREJSKA WOJNA PARTY­ZANCKA 1961-1993

Na początku 1961 rozpoczęła się walka zbrojna, podjęta początkowo przez Erytrejski Front Wyzwo­lenia (EFW) z siedzibą w Kairze; potem w wyniku sporów między partyzantami pojawiła się inna partia partyzantów (1970) - Erytrejski Ludowy Front Wyzwolenia(ELFW) liczący około 10 tysięcy wojow­ników.

MOZAMBIKU WOJNY DOMOWE l PARTY­ZANCKIE 1976-1990.

Czarni party­zanci mozambiccy napadali na sąsiednią, rządzoną przez białych Rodezję (Zimbab-we), toczyli potyczki z wojskami Rodezji i doprowadzili do zamknięcia granicy mię­dzy obu krajami (1976).

HIGH CHURCH, High Church Party

, ministranci, świece, przechowywanie Najśw. przyjmuje formę wolnej wspólnoty Kościoła Anglii,Kościoła rzym.

CONF/3PTY (Conference, 3-rd Party)

CONF/3PTY (Conference, 3-rd Party) - jedna z usług dodatkowych centrali abonenckiej z integracją usług (ISDN), umożliwiająca zestawianie połączeń telekonferencyjnych (dla więcej niż dwóch abonentów).

Parta

Niski tell należący do grupy Szakalhat z kultury wschodniej ceramiki linearnej oraz kultury winczańskiej. W centralnej części tellu odkryto duży budynek (1,5x7 m) z rodzajem glinianej platformy i ogniskiem, otoczonymi czaszkami bydła i dwoma dużymi figurami glinianymi z głową ludzką i zwierzęcą...