STRZELCY KONNI GWARDII (Chasseursa cheval de la gardę), najstarszy p. konnej gwardii cesarskiej

Wywodzący się z komp. pieszych gidów, która istniała 1795 w Armii Alp i została w następnym roku włączona do Annii Italii. Bonaparte przekształcił ją w komp. konnych gidów, traktując jako osobistą ochronę. Komp. uczestniczyła w wyprawie do Egiptu.

1800 powstał oddział strz. konnych gwardii...

CHŁONNE WĘZŁY

Wraz z grudkami chłonnymi wchodzą w skład wtórnych, obwodowych narządów limfatycznych. Mają kształt nerkowaty, średnicę 2-10 mm, są otoczone kolagenową torebką, niektóre są dobrze wykrywalne przy dotyku (podżuchwowe, szyjne). Rozmieszczone wzdłuż naczyń krwionośnych, w pobliżu narządów...

EMBRIOPLAST, węzeł zarodkowy

Grupa komorek zarodkowych znajdująca się od wewnętrznej strony trofoblastu blastuli. Z embrioblastu rozwija się zarodek i błony płodowe (z wyjątkiem kosmówki, która powstaje z trofoblastu).

WĘZŁY CHŁONNE

Otoczone torebką łącznotkankową skupiska tkanki chłonnej. U ssaków może być ich nawet kilka tysięcy. Odpowiedzialne są za wytwarzanie, „uczenie" i dobór limfocytów i przeciwciał. Na ich terenie występują ..również makrofagi zdolne do fagocytozy, które niszczą wnikające do organizmu ciała obce...

Węzeł limfatyczny

Węzły chłonne są obwodowym narządem limfatycznym, leżącym na przebiegu naczyń limfatycznych. Zwykle przyjmują kształt nerkowaty i mierzą od kilku do 20mm. Naczynia chłonne doprowadzające limfę do węzła wchodzą do niego w części wypukłej natomiast wychodzą w części wklęsłej.

W węźle...

Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

Węzły chłonne głowy

Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej

Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej

Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie)

Węzły chłonne policzkowe...

Zapalenie tkanek, naczyń i węzłów chłonnych (cellulitis, lymphangitis)

Przyczyną choroby są paciorkowce, przy czym do zakażenia dochodzi pośrednio, rzadko z powodu bezpośredniego urazu ręki.

Objawy

Choroba objawia się miejscowym obrzękiem skóry, jej zaczerwienieniu i wzmożonym uciepleniem, zmienione chorobowo miejsce jest tkliwe lub lekko bolesne. Rzadko ból jest nasilany...

Węzły chłonne u dziecka

Ocenie podlegają następujące cechy:

wielkość - normalne węzły chłonne we wszystkich obszarach badanych mają wielkość do 3 mm (średnica ziarna śrutu, soczewicy);, większe mogą być w okolicy potylicznej, szyjnej, w dołach pachwinowych; ocenia się je porównawczo, używając określeń: wielkości...