Garda (węzeł)

Czytaj Dalej

Węzły chłonne

Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowc tylne oraz przez węzły położone w więżadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz...

Węzły chłonne

Węzły chłonne albo węzły limfatyczne (nodi lymphalici) są to narządy «zamknięte», objęte torebką i włączone w przebieg naczyń limfatycznych. Limfa wstępuje w nic przez naczynia doprowadzające, przepływa przez tkankę siateczkowatą, porywa wytworzone limfocyty i wreszcie występuje z węzłów...

Kształt i barwa węzłów chłonnych

Kształt węzłów chłonnych jest bardzo różny: okrągławy, owalny, spłaszczony, nerkowaty lub podobny do kształtu ziarna fasoli; z jednej strony powierzchni znajduje się przeważnie wgłębienie zwane wnęką (hilus).

Barwa węzłów jest białoszarawa do szaroczerwonawej; jest ona zależna od chwilowej...

Wielkość i układ węzłów chłonnych

Wielkość węzłów waha się w szerokicli granicach: od mikroskopowej do około 3 cm. Układają się one w grupy od 2 do 15, choć występują również pojedynczo.

Każdy narząd i każda cześć ciała wysyła swą limfę do jednej lub kilku grup węzłów . Węzły przynależne do jednego narządu lub do...

Regeneracja węzłów chłonnych

Wytwarzanie się nowych węzłów chłonnych może się odbywać w ciągu całego życia, jeżeli zachowane jest odpowiednie podłoże. Po całkowitym usunięciu węzła wytwarzanie się nowej tkanki limfatycznej nie jest możliwe. Regeneracja węzła nastąpić może tylko z pozostałych szczątków. U...

Kora węzłów chłonnych

Kora (cort£x) jest bardziej zbita, zbudowana z jednorodnej tkanki limfatycznej zawierającej liczne grudki wtórne (str. 83) z jaśniejszym ogniskiem rozmnażania (ośrodkiem reakcji) oraz obwodowym, koncentrycznym, ciemniejszym pasmem limfocytów. Z powierzchni grudki wtórnej mogą wyrastać młode grudki, które...

Zrąb węzłów chłonnych

W węzłach odróżniamy dwojakiego rodzaju zręby: jeden grubszy, utworzony z tkanki łącznej włóknistej, i drugi bardziej delikatny, zbudowany z tkanki sia-teczkowatej. Zrąb włóknisty składa się z torebki i do wewnątrz od niej odchodzących poszczególnych, cienkich, okrągłych powrózków, tzw. bele czek...

Zatoki węzłów chłonnych

Przez wnękę (hilus) naczynia krwionośne wchodzą i wychodzą z narządu . Naczynia chłonne zaś, które z obwodu doprowadzają limfę do węzła, naczynia doprowadzające (vasa afferentia) w kilku miejscach dochodzą z zewnątrz do torebki i skośnie ją przenikają. Drogi limfy w obrębie narządu nazywamy...

ROZWÓJ WĘZŁÓW CHŁONNYCH

Pierwsze węzły chłonne, tzw. węzły pierwotne, zawiązują się w 3 miesiącu zycta płodu. Powstają one z woreczków limfatycznych, zawiązków pierwotnego układu naczyń limfatycznych zarodka. Woreczek taki, pączkując, tworzy splot naczyń limfatycznych, wzrastający w skupienie tkanki mezenchymatycznej...

WĘZŁY KRWIOLIMFATYCZNE

Jeżeli nastąpił wylew krwawy do tkanki, wówczas erytrocyty drogą limfatycznych naczyń doprowadzających dostają się do przynależnych węzłów chłonnych; węzły te przyjmują wtedy czerwone zabarwienie i niesłusznie nadaje się im nieraz nazwę «węz-łów krwiolimfatycznych». Erytrocyty są następnie...

Naczynia krwionośne węzła chłonnego

Naczynia krwionośne węzła chłonnego, przeważnie niewielka tętnica i wyraźnie większa od niej żyła, wstępują do węzła obok siebie przez wnękę lub z niej wychodzą razem z naczyniami limfatycznymi odprowadzającymi. Rozgałęzienia tętnicze dostają się od razu do beleezek rdzenia i stąd...

Węzły chłonne

W tkance siateczkowatej mogą się skupiać rozproszone gromady limfocytów i wytwarzać grudki wtórne, w których odróżniamy jaśniejsze ośrodkowo położone ognisko rozmnażania, czyli ośrodek reakcji, oraz ciemniejszą koncentryczną warstwę limfocytów położoną na obwodzie. Z tak zbudowanej tkanki...

Węzeł przedsionkowo-komorowy

Węzeł przedsionkowo-komorowy (nodus atrioventricularis) leży na dnie przedsionka prawego między nim a komorą prawą. Węzeł zatokowo-przedsionkowy jest miejscem wytwarzania się bodźców, węzeł przed-sionkowo-komorowy zwalnia przewodnictwo bodźcowe i jest punktem wyjścia pęczka przedsionkowo-komorowego...

Węzeł zatokowo-przedsionkowy

Węzeł zatokowo-przedsionkowy (nodus sinu-atrialis) otrzymał swą nazwę, ponieważ leży na granicy pierwotnej starej zatoki żylnej (zatoki żył głównych) a właściwego przedsionka prawego i ponieważ jego włókna mięśniowe jak węzeł splecione są z sobą. Dawniej miał on nazwę węzła Keith-Flacka...

Węzeł przedsionkowo-komorowy

Węzeł przedsionkowo-komorowy (nodus alriouentricularis) znajduje się anie przedsionka prawego, bezpośrednio pod wsierdziem, tuż powyżej trójkąta łcmstego prawego; leży on tu po stronie prawej przegrody międzyprzedsionkowej, między ujściem zatoki wieńcowej a płatkiem przegrodowym zastawki trójdzielnej...

Węzły chłonne

Pierwsze węzły chłonne, które są włączone w drogi limfatyczne jakiegoś narządu czy też części ciała, nazywamy węzłami chłonnymi regionalnymi danego obszaru. Więc np. węzły regionalne żołądka układają się głównie wzdłuż krzywizny mniejszej i większej żołądka: oznacza to, że...

ROZKŁAD NACZYŃ I WĘZŁÓW CHŁONNYCH W ORGANIŹMIE

Węzły chłonne nie wszędzie występują w ustroju, lecz tylko w określonych okolicach. Zazwyczaj łączą się one w grupy i tylko w nielicznych miejscach występują pojedynczo. Na ogół rozróżniamy węzły przynależne do ściany ciała, czyli węzły powierzchowne, oraz węzły trzew, czy też...

NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

Znaczna większość limfy głowy i szyi  obustronnie dopływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich (nodi lymphalici cewicales pro-fundi) układających się wzdłuż powrózka naczyniowo-nerwowfcgo szyi i stąd kieruje się do pnia chłonnego szyjnego (truncus lymphaticus jugularis). Niewielka tylko ilość...

Węzły chłonne potyliczne

 Węzły chłonne potyliczne (nodi lymphatici occipitales) występują w liczbie 2—3 na poziomie kresy karkowej górnej. Do węzłów tych zdążają naczynia doprowadzające z okolicy potylicznej i z górnej części karku, zaś naczynia odprowadzające w większości wiodą do głębokich węzłów szyjnych...

Węzły chłonne zamałżowinowe

 Węzły chłonne zamałżowinowe (nodi lymphatici retroauriculares) w liczbie 1—3 leżą ku tyłowi od małżowiny usznej na ścięgnie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z przyśrodkowej powierzchni małżowiny, ucha środkowego i z komórek sutkowych oraz z tylnej...