Garcia I Fernandez

Garcia I Fernandez

Czytaj Dalej

FERNANDEZ Juan

Juan Fernandez grupa 3 wysp chilijskich na Pacyfiku; na jednej z nich, Mas a Tierra, przebywał Aleksander Selkirk (zob.

Federico Garcia Lorca

Kolejne tomiki W zbiorze Poeta w Nowym Jorku (Poeta en Nueva York, 1940) Garcia Lorca, dając wyraz swej niechęci wobec amerykańskiego stylu życia, ukazuje społeczeństwo ludzi, których życie upływa przy linii produkcyjnej.

Gabriel García Márquez

Ich przebieg był niemal tak fascynujący, jak pisarstwo Garcii Marqueza.

ANNA od św. BARTŁOMIEJA, Anna Garcia bł. OCD

ur. 1 X 1549 w Almendral k. Ávili (Hiszpania), zm. 7 VI 1626 w Antwerpii. Do zak. wstąpiła 1570 w Ávili; była sekretarką Teresy Wielkiej i jej współpracowniczką w dziele reformy zak.;

po śmierci św. Teresy 1582 nadal prowadziła działalność reformatorską; współpracowała z Anną od Jezusa przy...

BARTŁOMIEJ a MARTYRIBL'S, Bartolomeo Fernandez bł.

ur. 3 V 1514 w Lizbonie (ochrzczony w kościele NMP de Martyribus, stąd przydomek), zm. 16 VII 1590 w Viana do Castello, Teolog, prymas Portugalii.

Wstąpił 1527 do dominikanów, gdzie odbył studia filoz.-teol.oraz przyjął święcenia kapł. ; ponad 20 lat wykładał w Lizboniei Batalha filozofię i teologię;...

CISNEROS GARCÍA JIMÉNEZ de OSB

Garcia Oro, C. LinageConde, Aspectos antropológicos y médicos en la obra del abad de Montserrat Garcia Jiménez de C, Cuadernos de historia de la medicina española 12(1973) 279-351.

FERNANDEZ, Fernandes ANTONIO SJ

ur. 1570 wLizbonie, zm. 12 XI 1642 w Goa , misjonarz.

Do zakonu wstąpił 1 5 8 6 ; 1 6 0 2 wyjechał do Goa, a 1 6 0 4do Etiopii, gdzie pracował 30 lat; był legatem ces. Susenjosado pap. Pawia V ( 1 6 1 3 ) oraz króla hiszp. Filipa I I I ,wikariuszem gen. patriarchy etiopskiego A. Méndeza orazprzełożonym...

FERNÁNDEZ LUCAS ks.

ur. ok. 1 4 7 4 w Salamance, zm.1 5 4 2 tamże, hiszp. poeta. Od 1 4 9 8 kantor katedry w Salamance,od 1 5 2 2 prof, muzyki na tamtejszym uniwersytecie.

Literacka twórczość F. stanowiła kontynuację dzieła J. —»Enciny; napisał kilka fars i eklog utrzymanych w stylu pasterskim- Farsas y églogas al modo...

GARCÍA GREGORIO OP

ur. w XVI w. w Cózar (prow.Ciudad R e a l ) , zm. 1627 w Baeza (Hiszpania), misjonarz.

Do zakonu wstąpi! w Baeza; po studiach filoz.-teol. tamżei przyjęciu święceń kapt. przez 12 lat prowadził działalnośćmis. w hiszp. koloniach Meksyku i Peru, gromadząc równieżdokumenty hist, oraz materiały dotyczące...

GARCÍA LORCA FEDERICO

ur. 5 VI 1898 w FuenteVaqueros k. Granady, zm. 19 V I I I 1936 w Viznar k. Granady,poeta i d r a m a t u r g .

W 1918 porzucił studia w Granadzie i przeniósł się doMadrytu, poświęcając się pracy lit.; 1928 udal się do NowegoJorku; po powrocie prowadził studencki zespól dramatycznyLa Barraca, wystawiając...

GARCÍA MORENO GABRIEL

ur. 24 XII 1821 w Guayaquil(Ekwador), zm. 6 VIII 1875 w Q u i t o , prezydent (1861--65, 1869-75) Ekwadoru.

Studia prawnicze na uniw. w Q u i t o uwieńczył 1848 doktoratem;jako polityk i dziennikarz bronił praw Kościołak a t . , a zwł. jezuitów (w ich obronie napisał m.in. Defensade los jesuitos); podczas...

GARCÍA VILLADA ZACARÍAS SJ

ur. 16 III 1879 wG a t ó n de Campos, zm. 1 X 1936 w Vicálvaro k. Madrytu,historyk.

Do zakonu wstąpi! 1894; po studiach filoz.-teol. w Jerseyi Innsbrucku przyjął 1909 święcenia kapł.; 1914 zosta! wMadrycie członkiem redakcji mies. „Razón y fe" (na stanowiskutym pracował do 1925) i wykładowcą w Centro...

GOMEZ FERNANDEZ JULIAN ÖGD

Imię zak. Sylweriuszod św. Teresy, ur. 8 III 1878 w Escobados de Arriba (Burgos),zm. 10 III 1954 w Mazatlán (Meksyk), historyk zakonu,wydawca tekstów mistycznych.

Po studiach filoz. w seminarium diec. w Burgos wstąpił1895 do zakonu w L a r r e a (prow. Alava); studia teol. odbyłw seminarium zak. w Burgos i...

Raymond FERNANDEZ i Martha BECK

Fernandez poznał ją przypadkowo, wkrótce przedstawił jej swą„siostrę” i oboje zdołali ją tak omotać, że poprosiła ich, by zamieszkali wraz z nią, tymbardziej że niedługo miała zostać panią Fernandez.

CUESTA Gregorio Garcia de la (1740 - 1812), gen. hiszp.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny ze Starej Kastylii. 1798 został prezydentem tamtejszej Rady. 1808 mianowany kpt. generalnym Starej Kastylii, czyli dow. zgromadzonych tam wojsk. Doznał porażek pod Medina del Rioseco i Medel-lin. 1809 na czele głównej armii hiszp. walczył pod Talaverą de la Reina. Po...