Garbus (opowiadanie)

Garbus (opowiadanie)

Czytaj Dalej

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

 

Po upadku powstania styczniowego nastąpiło szereg represji państw zaborczych skierowanych przeciwko Polakom. Jednym z nielicznych, pozytywnych skutków, ostatniego przed wojną, zrywu wyzwoleńczego było dokończenie reformy uwłaszczeniowej w...

OPOWIADANIA O ROZLICZENIU ŻEROMSKIEGO Z IDEOLOGIĄ POZYTYWISTYCZNĄ

Obarecki, Bozowska, Piotr to realizatorzy haseł pozytywistycznych., których urzeczywistnienie jest niemożliwe - utopia. Te hasła miały realizować jednostki. Po Stasi nie było następczyń. Ideologia pozytywistyczna realizowana była przez jednostki, które nie mogły sobie poradzić.

Stosunek Żeromskiego do...

Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego)

Dziś, po latach, osobowość Tadeusza Borowskiego wydaje się tragiczną, wypaczona przez wojnę i, później, przez piętno socrealizmu. Biografia pisarza i poety ma trzy oblicza. Należał do pokolenia Kolumbów, z domu i młodości wyniósł pierwsze pełne cierpień doświadczenia: ojciec jego był...

Problematyka moralna, społeczna i narodowa opowiadań S. Żeromskiego.

 

Problematyka moralna i społeczna w opowiadaniach Żeromskiego najlepiej widoczna jest w noweli „Doktor Piotr”. Jej akcja rozgrywa się końcem XIX wieku w zaborze rosyjskim. Dominik Cedzyna, nie mogąc zasnąć w nocy, rozmyśla o synu, Piotrze, który otrzymał propozycję dłuższego wyjazdu na stypendium do...

Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka – na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.

 

Najważniejszym problemem obozowych opowiadań T. Borowskiego jest wpływ obozu koncentracyjnego na psychikę i kodeks etyczny człowieka. Każdy, kto znajdzie się w obozie koncentracyjnym, ma do wyboru kilka modeli postaw. Może walczyć z obozową rzeczywistością, próbować ucieczek, buntować się, może...

Medaliony - cykl ośmiu opowiadań Zofii Nałkowskiej

PROFESOR SPANNER - kadzie z ludzkimi głowami, korpusami, głowa młodego chłopca, pokrajani, obdarci,  na  strychu zsypisko czaszek  i  kości, nikt nie  powiedział,  że  robienie mydła z ludzi jest przestępstwem.   "W Niemczech,  można  powiedzieć, ludzie umieją coś zrobić-z niczego" 

DNO-kobieta z...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "U nas w Auschwitzu"

Obraz rzeczywistości obozowej w świetle utworu Nieludzkie warunki życia i cierpienia ludzi w obozach koncentracyjnych

-opowiadanie ma formę listów pisanych przez Tadeusza z obozu w Oświęcimiu do narzeczonej Marii, przebywającej w kobiecej filii Brzezinki; listy są wewnętrznym monologiem narratora...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Ludzie, którzy szli"

Masowość i ciągłość procesu zagłady ludzi w obozach koncentracyjnych.

Oblicze oświęcimskiego obozu

- narrator opowiada o codziennym życiu obozowym,

- na rampę wciąż przybywały coraz to nowe transporty z ludźmi przeznaczonymi prosto do gazu, których kierowano na drogę prowadzącą do lasu, do...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Proszę państwa do gazu"

Ponura, tragiczna rzeczywistość obozowa - rozładowywanie transportów z ludźmi

- Kanada idzie na rampę" do pracy przy rozładowywaniu trans" portu z ludźmi; narrator-lagrowiec jest w jakiś sposób uprzywilejowany, bo zabrano go do pracy na rampę,

- Tadeusz widzi potworny obraz rampy, na którą wciąż...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Pożegnanie z Marią"

Obraz życia w okupowanej Warszawie w świetle opowiadania

"Pożegnanie z Marią" Relacja o powszednim warszawskim dniu pod okupacją 

- akcja opowiadania rozgrywa się w Warszawie pod okupacją, kiedy narrator - Tadeusz był jeszcze na wolności, przed dostaniem się do obozu i pracował w przedsiębiorstwie...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Dzień na Harmenzach"

T. Borowski jako ocalony, wptyw biografii pisarza na jego twórczość

T. Borowski należy do generacji pisarzy nazwanych "pokoleniem Kolumbów";urodzony w 1922 roku, dzieciństwo i wczesną młodość przeżył w Polsce niepodległej; w czasie II wojny światowej przeszedł przez piekło obozów koncentracyjnych...

Zaprezentuj interpretację wybranego opowiadania Stefana Żeromskiego

Twórczość Stefana Żeromskiego jest przesycona problematyką społeczną i narodową. Pisarz zawsze opowiadał się po stronie biednych, krzywdzonych, cierpiących, poruszał sumienia czytelników. Uważał, że "trzeba rozdrapywać rany polskie, aby nie zabliźniły się błoną podłości". Tymi ranami nazwał...

Jakie powiązania z Grottgerem i Konopnicką odnajdujesz w opowiadaniu Stefana Żeromskiego "Rozdziobią nas kruki, wrony..."?

Stefan Żeromski był pisarzem niezwykle czułym na wszelkie przejawy niesprawiedliwości. W twórczości jego problematyka społeczna przeplata się z narodową. Pisarz "rozdrapywał rany polskie", a jedną z takich ran była niewola narodowa i klęska powstania styczniowego. Temat ten podjął w opowiadaniu...

Czynności nauczyciela oraz uczniów podczas opowiadania jako metody kształcenia

Opowiadanie: wypowiedź wielozdaniowa zawierająca fabułę czyli układ wydarzeń.

Aby opowiadanie nauczyciela mogło wesprzeć lub nawet zastąpić pokaz i własne działanie ucznia, musi on wykazać wysoką kompetencję komunikacyjną.

Opowiadanie posiada walor emocjonalny, każdy może interpretować...

BRUHL. Opowiadanie historyczne

BRUHL. Opowiadanie historyczne, powieść historyczna J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1874, wyd. osqw Warszawie 1875. W oparciu o niem. źródła i opracowaniaautor przedstawił błyskotliwą karierę H. Briihla - od paziaAugusta II do wszechwładnego ministra jego syna. Naszkico-wał celne portrety...

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego

KATECHIZM DEMOKRATYCZNY, czyli Opowiadanie słowa ludowego, rozprawka H. Kamieńskiego, powst. w Rudzie 1843/44, wyd. przez TDP 1849 w Paryżu pod pseud. Filaret Prawdoski, popularyzująca w katechizmowej formie pytań i odpowiedzi gł. myśli dzieła O prawdach żywotnych narodu polskiego. Pomyślana jako rodzaj...

KSIĄDZ PIOTR, opowiadanie K. Tetmajera

KSIĄDZ PIOTR, opowiadanie K. Tetmajera, nagr. na konkursie „Czasu" w Krakowie 1895, wyd. tamże 1896. K.P., z miejsca uznany za utwór znakomity, jest pierwszym utworem prozaicznym Tetmajera. Raczej obrazek niż nowela, przez niektórych krytyków określany był jako gawęda. Opowiadaniu brak bowiem akcji -...

LEGENDY, zbiór opowiadań A. Niemojewskiego

LEGENDY, zbiór opowiadań A. Niemojewskiego, wyd. we Lwowie 1902. Jest to zbeletryzowana wersja głośnego dzieła E. Renana Żywot Jezusa (1863), które pisarz jednocześnie przekładał (wyd. 1904). Niemojewski, posługując się formą —» legendy, przedstawił Chrystusa jako człowieka doskonałego, ale tylko...

LUDZIE PODZIEMNI, cykl 14 opowiadań A. Struga

LUDZIE PODZIEMNI, cykl 14 opowiadań A. Struga, zawarty w 3 t.: Ludzie podziemni, wyd. we Lwowie 1908, Ze wspomnień starego sympatyka. Ludzi podziemnych -seria druga oraz W twardej służbie. Ludzi podziemnych - seria trzecia - wyd. w Krakowie 1909. Pracę nad cyklem rozpoczął autor prawdop. ok. 1904, częśc...