Garbowanie

Garbowanie

Czytaj Dalej

Skóra - Garbowanie skór

Dwiema głównymi tech­nologiami garbowania skór są garbowanie roślin­ne oraz garbowanie mineralne. Po garbowaniu skórę rozszczepia się, tak aby uzyskać kilka oddzielnych warstw.