Garbów

Czytaj Dalej

Garb żebrowy; gibbus thoracalis

garb żebrowy; gibbus thoracalis; występuje na skutek bocznego skrzywie­nia i skręcenia piersiowego odcinka kręgosłupa, pochodzenia idiopatycznego. Wada ta pociąga za sobą de­formację klatki piersiowej, polegającą na przemieszczeniu żeber do tyłu po stronie wypukłości wygięcia, a do przodu po...

Garb; gibbus

garb; gibbus; utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, często ze zniek­ształceniem klatki piersiowej. G. na małym odcinku występuje w gruźli­czym zapaleniu kręgosłupa. W następ­stwie całkowitego lub częściowego zniszczenia trzonów w gruźliczym za­paleniu kręgosłupa, powstaje g. gruźli­czy...

GARBÓW

Parafia i dekanat w diecezji lubelskiej. Pierwszawzmianka o istnieniu kościoła i par. G. pochodzi z 1325,j e d n a k wezw. kościoła - św. Wojciech - świadczy o jej powstaniuw okresie wcześniejszym; drewniany, został wybudowany1633-66 przez prob. Mikołaja Sługockiego;

kolejnykościół drewniany, w stylu...