Garbaty most (Moskwa)

Garbaty most (Moskwa)

Czytaj Dalej

MOSKWA - bitwa 1941-42

W końcu września 1941 r. dowódz­two niemieckie skoncentrowało na kierunku moskiewskim w rejonie Smoleńska i Briańska Grupę Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte") pod dowództwem feldmarsz. Fedora von *Bocka: ok. miliona żołnierzy dysponujących 1700 czołgami, 19 500 działami, wspieranych przez 950...

Jarosław Iwaszkiewicz - Most

Most, który się buduje, jest niby ruina.

Alaska - one of the most beautiful states

In many ways, air travel is the most important form of transportation. Anchorage is Alaska's most heavily populated city, and Alaskans tend to either love it or hate it.

Mistakes most frequently made by Poles

MISTAKES MOST FREQUENTLY MADE BY POLES -- typical Polish errors in English and how to correct them.

The person I most admire - Marilyn Manson

Their most popular songs are "Rock is dead"(from the film "Matrix"), "Beautiful people" and "The dope show".

What do people in my age can do during this winter holidays? What sports can they practice, where they can go, what would i like to do most during this winter holidays?

In February we have winter holidays. I think that they are from 5th to 22nd . Probably I will stay in home. I am not sure because maybe I will go to Mountains, to Ustron, that place where I was in the last summer. To nice, big, house at the foot of the mountain. But if I will stay in home I will probably play...

Of these three – money, sex and power – which is the most attractive?

As for as I’m concerned I personaly would take money as the most attractive. I think money are the most attractive of these three.

TV with no violence would be too boring for most people – what’s your opinion?

This time POLSAT – most popular tv program now emited over 10 hours a day silly and stupid brasilian novels without violence and I don’t know women which don’t watch that.

The worst/most memorable experience you've had?

I’m sure the worst experience I had was my leg broken. It happend two years ago. I fell from a big tree. I remember terrible pain I felt. I used to hurt for about five weeks. I couldn’t walk, take a bath and go to school alone. I had to stay at home and sit all the time. I was so bored that I didn’t know what to...

Podrzeń garbaty

Podrzeń pochodzi z tropikalnych Wysp Malezyjskich. Roślina ta przypomina elegancką miniaturę drzewa paproci, z błyszczącymi, sztywnymi liśćmi, rosnącymi na poszarpanych łodygach o długości do 90 cm. Jest to piękna i niezwykła roślina, o długich liściach, układających się wokół jej środka w...

Czym są korony i mosty w stomatologii?

Mostek to całkowicie sztuczny ząb, przymocowany z obu stron do sąsiednich koron.

Mosty

Czy most będzie wystarczająco sil­ny, by wytrzymać działające nań naprężenia? Mosty dzielimy w zależności od przezna­czenia oraz konstrukcji.

Mosty belkowe

Jest to most belkowy.

Konstrukcja dźwigarowa mostu belkowego

Często stosowaną odmianą mostu belkowego jest konstrukcja dźwigarowa.

Most wspornikowy

Jednym z najbardziej znanych mostów wspor­nikowych jest most nad ujściem rzeki Forth w Szkocji. Najdłuższy most wspornikowy znajdu­je się w kanadyjskiej prowincji Quebec, nad Rzeką Św.

Mosty łukowe (rozporowe)

W1779 roku w Coalbrookdale nad rzeką Severn (Anglia) wzniesiono pierwszy duży most żelazny. Był to most łukowy. Pierwszym mostem beto­nowym był trójłukowy most Plougastel koło Brestu w Bretanii (Francja).

Mosty wiszące

Do innych wielkich mostów wiszących należy zaliczyć słynny Golden Gate Bridge w San Fran­cisco, japońskie mosty wiszące wchodzące w skład mostu Honsiu-Sikkoku oraz most nad rzeką Humber w Wielkiej Brytanii, w tej chwili najdłuższy most świata, z przęsłem długości 1,4 km.

Katastrofy mostu

Katastrofa mostu Tacoma Narrows pokazała, że przy konstruowaniu mostu należy brać pod uwagę również wiatr. Dziś modele mostów w fazie pro­jektowej są testowane w tunelach aerodynamicz­nych, gdzie sprawdza się ich odporność.

Mosty zwodzone

Bardzo rzadkim mostem ruchomym jest most przenośnikowy. Budowlą z reguły tymczasową jest most pon­tonowy, składający się z giętkiego pomostu poło­żonego na rzędzie łodzi.

Najstarsze mosty w Polsce

Najstarszym stałym mostem na ziemiach polskich jest prawdopodobnie most kamienny wybudowa­ny około 1390 roku w Kłodzku nad rzeką Młynów­ką. Wrocławski most Grunwaldzki, wybudowany w 1910 roku, był pierwszym na świecie mostem wiszącym nie na linach lub łańcuchach, a na sztyw­nych stalowych taśmach.