Garbas Pierwszy

Garbas Pierwszy

Czytaj Dalej

Pierwsza pomoc

Wzór „łańcucha przeżycia”:pierwsza pomoc->wezwanie pomocy->pomoc przedszpitalna->transport->pomoc szpitalna.

A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna” - motyw ojczyzny w literaturze polskiej.

Potocki: “Transakcja wojny Chocimskiej” Ojczyzna - Matka: “Do was wyciąga ręce wolność złota”, Polacy: “Naród, który szkoły Marsowej pierwsze przodki, stare dziady liczy”; “Nierządem Polska stoi” - nie ma rządu, nikt nie podejmuje decyzji, nie przestrzega praw, ani dba o sprawiedliwość; “Zbytki Polskie”: “O czym że Polska myśli i we dnie, i w nocy” - ...

Pierwsi prawdziwi ludzie

Do większej części Afryki i Azji nie dotarł dotychczas odpowiednio wyszkolony obserwator, wskutek  czego nie wolno nam twierdzić,  że pierwsi prawdziwi ludzie zamieszkiwali wyłącznie zachodnią Europę albo że w tym miejscu pojawili się po raz pierwszy.

Konflikty Indochińskie - Pierwsza wojna indochińska

Przygotowany przez Francję 70 tys. korpus ekspedycyjny zaczął lądować w Wietnamie już 12.09.1945r. Dążenie Francuzów do obsadzenia gł. portów i węzłów komunikacyjnych spotkało się z oporem ze strony sił Frontu Niepodległości. 7 stycznia 1946r. doszło do porozumienia z Kambodżą, 6 marca 1946r...

PIERWSZY ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Istnieją 2 etapy rokowań rozbrojeniowych:

-  1946 - 1985,

-  1986 - do dnia dzisiejszego,

Rozbrojenie jest ważnym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rozbrojenie - oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej, ustalenie pułapów...

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

Odpowiednim przykładem są pierwsze po zakończeniu KBWE manewry wojskowe pod kryptonimem „Kaukaz” przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 1976r.

Wisława Szymborska – pierwsza dama polskiej poezji. Interpretacja wybranych wierszy poetki.

 

W twórczości Wisławy Szymborskiej, Noblistki z 1996 roku, zauważa się dążenie do ukazywania świata i człowieczeństwa w sposób jednocześnie wzniosły i śmieszny, tragiczny i komiczny. Poetka uprawia głównie lirykę osobistą i refleksyjną, skupioną wokół pytań dotyczących życia człowieka i jego...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (DO XII n.e.)

), brak znajomości pism przyrodniczych, metafizycznych i innych (pierwsze pisma – XII/ XIII n.

Nauka Pisma Świętego - świadectwo pierwszych gmin chrześcijańskich i św. Pawła

Są wypowiedzi w pismach, są także sformułowania, gdzie Jezus nazywa się Bogiem. Prolog świętego Jana mówi, że Bogiem było słowo. Inne teksty mówiące o tym, że Jezus nazywa siebie Bogiem to:

J 20, 28 - A Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

Dz 20,28 Troszczcie się o siebie samych...

Poezja filozoficzna - Kto pierwszy?

– nierzadko są gotowi przyznać palmę pierwszeństwa poetom. Również w XXwieku można się spotkać z poglądem, że to poezja wyprzedza swój czas, pierwsza przełamujezakrzepłe schematy i to ona winna być natchnieniem filozofii.

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego utworem okolicznościowym czy pierwszym dramatem narodowym wyrosłym z analizy ówczesnych stosunków w Polsce?

"Odprawa posłów greckich" to pierwszy dramat narodowy. Zaczyna się od prologu, po którym następuje pierwsza pieśń chóru; dalej - epeisodion pierwsze, druga pieśń, drugie epeisodion, trzecia pieśń chóru i wreszcie exodos (rozwiązanie).

PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ (DO V W. P. CH)

Pierwszy okres filozofii starożytnej skończył się w zupełnie wyraźnym momencie, chwili, gdy rozpoczął się złoty wiek kultury greckiej.

ZESTAWIENIA, ZAGADNIENIA FILOZOFII W PIERWSZYM JEJ OKRESIE

Do pierwszego, którego dojrzałość przypada około 600 r.

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

Pierwszy miał w starożytnej filozofii gotowe wzory i przeto wybił się wcześnie; już w pierwszym rozkwicie w IX wieku znalazł głównego na wieki średnie przedstawiciela; drugi wytwarzał się powoli i skrystalizował się dopiero w drugim rozkwicie wczesnego średniowiecza.

PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (ODRODZENIE, WIEK XV-XVI)

Metodologia przyrodoznawstwa, sformułowana przez Franciszka Bacona, Pierwsza jest dziełem Włoch, druga Północy; pierwsza reprezentuje stanowisko metafi­zyki, druga - nauki.

Okres współczesny - Pierwsza wojna światowa

nowy okres w stosunkach międzynarodowych otwarty przez wojnę 1914 – 1918 i rewolucje październikową w Rosji w 1917 r.; nowe zasady stosunków międzynarodowych obowiązujących po Wielkiej Wojnie (orędzie Woodrow’a Wilson’a z 22 stycznia 1918 r.; 14 punktów): zasada jawności umów międzynarodowych...

Pierwszy rok w cyklu życia człowieka

Pod koniec pierwszego roku życia dziecko jest - na podstawowym poziomie – gotowe do samodzielnego radzenia sobie z zaspokajaniem swych potrzeb oraz do spełniania oczekiwań otoczenia.

Pierwszy okres wczesnego dzieciństwa: okres noworodkowy

Jako szczególnie ważny, choć trwający bardzo krótko, traktuje się okres okołoporodowy, kiedy to nie tylko dziecko musi przystosować się do radykalnie zmienionych warunków swego życia (inaczej teraz oddycha, inaczej jest karmione, jego oczy, uszy, nos, język, całe ciało w bezpośredni sposób “atakowane”...

PIERWSZA ZASADA POSTĘPOWANIA

Natomiast wybór między dwoma pierwszymi z wymienionych stanowisk musi być poprzedzony dokładną analizą zagadnienia.

Dylematy współczesnego konsumenta - Dylemat pierwszy – konsumujący czy konsumowany?

 Dzisiejsze społeczeństwo  żywi się przekonaniem,  że wszystko utworzone zostało  z myślą o nim. Przyroda, natura a nawet wszechświat ma jedno nadrzędne zadanie, którym jest służenie człowiekowi. Człowiek nie tyle postanowił „stać koło Boga”, co stać zamiast niego. To zatem dla niego, dzięki...