Garbage collection

Czytaj Dalej

HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

Irl. kolekcja prawa kan., powstała ok. 700 w Irlandii,której autorstwo przypisuje się Teodorowi z Canterbury i —>Adamnanowi.

H.c. zawiera teksty Pisma św. (zwł. ST), fragmenty dziełojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześc. (Orygenes, Grzegorzz Nazjanzu, Bazyli Wielki, Augustyn, Grzegorz I Wielki,Hieronim)...