Garb migracyjny

Garb migracyjny

Czytaj Dalej

GARBÓW

Parafia i dekanat w diecezji lubelskiej. Pierwszawzmianka o istnieniu kościoła i par. G. pochodzi z 1325,j e d n a k wezw. kościoła - św. Wojciech - świadczy o jej powstaniuw okresie wcześniejszym; drewniany, został wybudowany1633-66 przez prob. Mikołaja Sługockiego;

kolejnykościół drewniany, w stylu...

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje.

Migracja ( z łacińskiego migratio-wędrówka) to przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu. Zmiana miejsca zamieszkania jest spowodowana i zależy od bardzo wielu czynników. Zły rozwój gospodarczy kraju lub jego zanik, problemy polityczne, wojny, brak tolerancji czy też decyzje polityczne dotyczące zaludnienia. Możemy wyróżnić dwa kierunki, tj; *migracja wewnętrzna Czyli przykładowo proces zapoczątkowany już w średniowieczu, a mianowicie przemieszczanie się ...

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje PUW

Badania migracyjne są jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin w dzisiejszych naukach społecznych.

Garb; gibbus

garb; gibbus; utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, często ze zniek­ształceniem klatki piersiowej.

Garb żebrowy; gibbus thoracalis

Na przedniej po­wierzchni klatki piersiowej, po stronie wklęsłości wygięcia, wykształca się garb mniejszych rozmiarów.

Ruchy migracyjne

Migracja ludności, bądź zewnętrzna (z jednego kraju do drugiego), bądź wewnętrzna (z jednego regionukraju do drugiego, ze wsi do miasta) była zjawiskiem stałym w historii i niezależnie od swych przyczynstanowiła problem społeczny, czasem też polityczny. Nieraz miała przyczyny religijne, chronienie...