Garb (Śląski Grzbiet)

Garb (Śląski Grzbiet)

Czytaj Dalej

MIĘŚNIE GRZBIETU

Rozróżniamy dwie wielkie grupy mięśni grzbietu, położone jedna na drugiej, różniące się budową i pochodzeniem. W głębi znajdują się właściwe mięśnie grzbietu, rozciągające się obustronnie wzdłuż linii pośrodkowej od kości krzyżowej do potylicy. Na niej spoczywają mięśnie należące...

Powierzchowne mięśnie grzbietu

Grupa powierzchownych mięśni grzbietu dzieli się na dwie podgrupy: na mięśnie kolcowo-ramienne (mm. spinohumerales*)% zdążające do kończyny górnej i układające się w dwie warstwy (mm. czworoboczny, najszerszy grzbietu, równoległoboczny, dźwigacz łopatki), i na mięśnie kolcowo-żebrowe (mm...

Mięsień najszerszy grzbietu

M. najszerszy grzbietu (m. latissimus dorsi) jest położony w dolnej okolicy grzbietu i bocznej — klatki piersiowej; jest cienki i płaski jak m. czworoboczny. Ma on największą powierzchnię ze wszystkich mięśni; ustępują mu m. czworoboczny i m. skośny zewnętrzny brzucha, . z kolei największe po nim...

Krótkie mięśnie grzbietu

Krótkie mięśnie grzbietu zachowały swą pierwotną budowę metame-ryczną; są one rozpięte między dwoma sąsiednimi kręgami i w różnych częściach kręgosłupa rozwinięte są tym silniej, im większa jest ruchomość danej części. Do grupy tej zaliczamy nie tylko właściwe mięśnie grzbietu...

Co to są grzbiety oceaniczne?

Monotonia równiny abisalnej jest zaburzona przez inne formacje będące częścią dna morskie­go. Na samym środku oceanu rozciągają się potężne grzbiety oceaniczne. W tym miejscu wydobywa się z jądra Ziemi ciekła skała, która szybko zastyga, dostarczając nowego budulca dla skorupy ziemskiej. Przez...

TĘTNICE GRZBIETU RĘKI

Grzbiet ręki jest słabo unaczyniony cienkimi i niezbyt ważnymi tętnicami. Jak opisano wyżej, zaopatrzenie jego składa się z II do IV t. grzbietowej śródręcza (a. metacarpea dorsalis) odchodzących z sieci grzbietowej nadgarstka i biegnących na odpowiednich mięśniach międzykostnych grzbietowych oraz...

Żyły grzbietu ręki

Żyły grzbietu ręki  są bardzo zmienne. Tworzą one sieć żylną grzbietową (rete letwsum dorsale manus) na ogół ułożoną podłużnie, w której często nie daje się stwierdzić typowego rozplanowania; często natomiast odwrotnie, sieć ta przedstawia wyraźny układ, który schematycznie przedstawia się...

INSTYTUT ŚLĄSKI

INSTYTUT ŚLĄSKI, stowarzyszenie nauk., powst. 1934 w Katowicach, działające do 1948 (w okresie okupacji konspiracyjnie w Warszawie, Krakowie, Lwowie), pod dyr. R. Lutmana i w 1948 K. Popiołka. Do działaczy I.Ś. należeli A. Wrzosek, P. Musioł. Gł. zadaniem I.Ś. było rozwinięcie badań hist. nad...

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, stowarzyszenie prowadzące instytut nauk. p.n. Instytut Śl. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu; placówka powst. 1957, kontynuująca działalność katowickiego Instytutu Śl. (1934—48); organizacyjnie podporządkowana jest Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ...

KANIA JAKUB, pseud. Podbipięta, Śląski Zagłoba

KANIA JAKUB, pseud. Podbipięta, Śląski Zagłoba, ur. 11 VII 1872 w Siołkowicach Starych (Opolskie), zm. 3 XII 1957 tamże, śl. pisarz lud., działacz oświat, i narodowy. Syn gospodarza, uczył się w niem. szkole lud. w Siołkowicach, nast. w Opolu; pracował jako rolnik. Podczas I wojny świat, na froncie...

ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY

ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY, placówka naukowo-badawcza, powst. 1957 pod patronatem stowarzyszenia o tej samej nazwie, od 1971 instytut naukowo-badawczy, organizacyjnie podporządkowany Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ. PAN, od 1979 im. Jacka Koraszewskiego; sukcesor —> Instytutu Śl...

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst. 1968 przez połączenie WSP (zał. 1950) i Filii UJ (zał. 1963); obejmuje 8 wydziałów oraz 20 instytutów; w Cieszynie utworzono 1972 filię uczelni. Do osiągnięć humanistyki UŚl. należą prace z zakresu psychologii (J. Pieter), historii...

BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI

Parafie i dekanaty w archidiec.wrocławskiej. Pierwsza wzmianka o grodzie kasztelańskim B.pochodzi z 1202, a 1251 nastąpiła lokacja miasta; przed 1335powstał w B. dekanat (podzielony 1970 na wsch. i zach.).

Przed 1234 istniał tu drewniany kościół św. Doroty (rozebranyok. 1500); w XIII w. wybudowano nowy...

GARBÓW

Parafia i dekanat w diecezji lubelskiej. Pierwszawzmianka o istnieniu kościoła i par. G. pochodzi z 1325,j e d n a k wezw. kościoła - św. Wojciech - świadczy o jej powstaniuw okresie wcześniejszym; drewniany, został wybudowany1633-66 przez prob. Mikołaja Sługockiego;

kolejnykościół drewniany, w stylu...

GORZÓW ŚLĄSKI

Parafia i dekanat w diec. opolskiej.

J a k o miasto wymieniony jest G. w dokumentach 1294; do1499 był w posiadaniu Piastów Śląskich, nast. dzielił losyŚląska, 1945 wrócił do Polski; brak jest dokładnej daty powstaniapar. w G . ; 1376 należała do dek. w Byczynie; kościółŚw. Trójcy istniał już w...

GRYFÓW ŚLĄSKI

Parafia i dekanat w diec. legnickiej(do 1992 w archidiec. wrocławskiej).

Osada G. jest wzmiankowana 1249; 1354 otrzymała prawamiejskie magdeburskie; podczas wojen husyckich G. zostałznacznie zniszczony (1427); od 1525 Jakub Steinbrecher głosiłw G. idee reformacji luterańskiej, które znajdowały zwolennikówdo...

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Niespecyficzne badanie grzbietu.

Wykonanie: Pacjent leży na brzuchu z rozluźnionymi ułożonymi do tylu kończynami górnymi. Wzdłuż tułowia oraz na kończynach poprzecznie do przebiegu derma-tomu badający unosi między kciukiem i palcem wskazującym fałd skórny i „zwija go w rolkę".

Interpretacja: Test pozwala ocenić miejscowe...

Garb; gibbus

garb; gibbus; utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, często ze zniek­ształceniem klatki piersiowej.