Garb Golińca

Czytaj Dalej

GARBÓW

Parafia i dekanat w diecezji lubelskiej. Pierwszawzmianka o istnieniu kościoła i par. G. pochodzi z 1325,j e d n a k wezw. kościoła - św. Wojciech - świadczy o jej powstaniuw okresie wcześniejszym; drewniany, został wybudowany1633-66 przez prob. Mikołaja Sługockiego;

kolejnykościół drewniany, w stylu...

Garb; gibbus

garb; gibbus; utrwalone wygięcie kifotyczne kręgosłupa, często ze zniek­ształceniem klatki piersiowej.

Garb żebrowy; gibbus thoracalis

Na przedniej po­wierzchni klatki piersiowej, po stronie wklęsłości wygięcia, wykształca się garb mniejszych rozmiarów.