Gara Obor

Czytaj Dalej

OBORA

kompleks budynków będący pomieszczeniem dla bydła domowego; bydło trzymane w oborze; stado bydła hodowane na materiał rzeźny a. Księża obora zob. Ostatnie bydlę z obory żart.

Gary Becker

Gary Becker

Zdobywca nagrody Nobla, jeden z pierwszych ekonomistów, który sięgnął do tematów uważanych zwykle za należące stricte do socjologii, takich jak uzależnienia, nałogi, dyskryminacja, rasizm, przemoc, organizacja rodziny. Twórca ekonomicznej teorii przestępstw.

Życiorys

Gary Stanley...

GARY

Diecezja w Stanach Zjcdn. eryg. 10 XII 1956,sufr. Indianapolis; powstała z części t e r y t o r i um diec. —> FortWayne; zajmuje 4680 k m 2 i liczy 699 000 mieszk. (wielu emigrantówp o l . ) , w tym 189 732 katolików, 85 parafii, 123 księżydiec. i 62 zak., 91 zakonników i 261 sióstr.

 

R. Aubert. DHGE XIX...

GARY Romain (Roman Kacev) (1914 - 1980)

Nareszcie wypowiedziałem się w pełni

Dyplomata, lotnik w czasie drugiej wojny światowej, reżyser, ale nade wszystkowybitny francuski pisarz, występujący także pod pseudonimem Emile Ajar, autor taksłynnych powieści, jak Obietnica poranka, Życie przed sobą, Łąki króla Salomona.Feralnego dnia, 2 grudnia...

Obora

Budynek lub kompleks budynków obejmujących pomieszczenie, w którym przebywabydło wraz z budynkami towarzyszącymii usługowymi, takimi jak paszarnie, dojarnie,porodówki. Zwierzęta powinny mieć zapewnionąwłaściwą temp., dostateczną ilośćświatła (stosunek pow. okien do pow. podłogi 1:15) oraz czyste i...