Gar Samuelson

Czytaj Dalej

Gary Becker

Becker and Gilbert Ghez, The Allocation of Time and Goods Over the Life Cycle, Columbia University Press, New York, 1975 * The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press, Chicago, 1976 * A Treatise on the Family, Harvard University Press, 1991 * Accounting for Tastes, Harvard University Press, 1996 * Gary S.

GARY

Diecezja w Stanach Zjcdn. eryg. 10 XII 1956,sufr. Indianapolis; powstała z części t e r y t o r i um diec. —> FortWayne; zajmuje 4680 k m 2 i liczy 699 000 mieszk. (wielu emigrantówp o l . ) , w tym 189 732 katolików, 85 parafii, 123 księżydiec. i 62 zak., 91 zakonników i 261 sióstr.

 

R. Aubert. DHGE XIX...

GARY Romain (Roman Kacev) (1914 - 1980)

Nareszcie wypowiedziałem się w pełni

Dyplomata, lotnik w czasie drugiej wojny światowej, reżyser, ale nade wszystkowybitny francuski pisarz, występujący także pod pseudonimem Emile Ajar, autor taksłynnych powieści, jak Obietnica poranka, Życie przed sobą, Łąki króla Salomona.Feralnego dnia, 2 grudnia...