Gaoqing Lu (stacja metra)

Gaoqing Lu (stacja metra)

Czytaj Dalej

Julian Przyboś - Światła na stacji

Koła zwijają szyny,

palacz zamienił jedno ramię na drugie ramię.

Maszynista pełną parą sapie,

ręce płonące dziesięcioma palcami

nasuwa na tłok,

czynny,

aż wysnuje z nocy sygnał: światło,

drogę na promieniu napnie.

Pociąg, w kłąb stacji namotany, zgasł,

szklane kule zaniosły się...

Jakie były pierwsze stacje kosmiczne?

Już przed pierwszymi lotami w kosmos na­ukowcy rozważali możliwość ciągłego prze­bywania ludzi na okołoziemskiej orbicie. lub raczej „mikrograwitacji".

Czym była stacja kosmiczna Mir?

Drugi zestaw śluz umożliwiał dołą­czenie do głównego modułu oddzielnych modu­łów będących laboratoriami naukowymi. Na jego przy­kładzie naukowcy mieli możność zbadania wpły­wu braku ciążenia na ludzi starszych.

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Alfa?

Podczas gdy plany niedoszłej stacji Freedom były wielokrotnie zmieniane i modyfikowane, projekt Alfy dokładnie uzgodniono już na wstępie, zosta­wiając miejsce na modyfikacje tylko, jeżeli okażą się one naprawdę niezbędne. Stany Zjednoczone i Rosja są najważniejszymi „udziałowcami" nowej stacji...

Jak powstawały stacje kosmiczne?

1971 ZSRR umieszcza na orbicie pierwszą stację kosmiczną Salut 1 1973 NASA wysyła Skylaba - pierwszą stację amerykańską 1974 Skylab porzucony 1984-1993 USA i europejscy partnerzy planują budowę wspólnej stacji orbitalnej Freedom 1986 ZSRR umieszcza na orbicie stację Mir, następcę...

METRUM, metr

identyfikuje z systemem wersyfikacyjnym lub wzorcem metrycznym, traktując go jako system zasad wierszotwórczych umożliwiających twórcy stworzenie tekstu wierszowego, a odbiorcy rozpoznanie tego tekstu jako wiersza.

Metoda Hay-Metra

W polskiej literaturze nazywana także metodą profilową oceny stanowisk Hay'a lub metodą kart przewodnich do profilowania pracy.

STACJA

W Polsce do XIII w. stan, obowiązek udzielenia pomieszczenia .i utrzymania królowi, jego dworowi i służbie w czasie podróży, później zmieniony na daninę pieniężną obciążającą dobra klasztorne i królewskie, a szlacheckie tylko do 1388; zakład, placówka, której działalność (badawcza, nauk., techn.)...

AETERNE SOL, Qui LU MINE

Nowy hymn nieszporny, od 1971 w oficjum brewiarzowym na święta doktorów Kościoła; wysławia Chrystusa jako światłość umysłów, która przez Ducha Świętego zajaśniała w słowach przekazywanych przez jego sługi; prosi o osiągnięcie prawdy dzięki światłu ich nauki.

 

(LH I...

BITWA NA LECHOWYM PO­LU 955.

Po łupieżczych wyprawach na Fran­cję i północną Italię w 954 (patrz madzia­rów najazdy na francję 907-954), Madzia­rzy ruszyli przez Alpy Karnijskie w doliny Dunaju. Byli pewni zwycięstwa w Niem­czech, gdyż król Otton I (912-973) uwikłał się w uciążliwe walki wewnętrzne. Po krót­kim postoju w...

Stacje pasyjne

lub w miejscach otwartych, dlamodlitwy i medytacji podczas nabożeństwa postnego,tzw.

Stacje elektroenergetyczne

Są szyny jednopasmowe a przy dużych prądach zwarciowych dwu lub trzy pasmowe. b)uszkodzenie lub planowe wył. Zmiana koloru żelu z niebieskiego na różowy wskazuje potrzebę wymiany lub regeneracji żelu.

Elementy stacji elektroenergetycznej

Uzwojenie składa się ze spiralnie nawiniętych cewek płaskich włączonych współosiowo w odpowiednich odstępach w jednej lub kilku warstwach nawiniętych cylindrycznie. Dławiki instalowane są w polach zasilających stacje lub w polach odpływowych.

INFRASTRUKTURA STACJI OBSŁUGOWO – NAPRAWCZYCH

Wyposażenie stacji obsługi 1 STANOWISKO OBSŁUGOWO-NAPRAWCZE -Wózek do uruchomienia silników z prostownikiem selenowym -Wózek podnośnikowy do zdejmowania i zakładania kół -Dźwignik hydrauliczny wózkowy -Wózek do transportu zasobników -Wózek montażowy narzędziowy -Smarownica pneumatyczna -Stół ślusarski dwustanowiskowy -Szlifierka dwutarczowa stołowa 150 mm -Regał warsztatowy -Leżanka monterka -Podstawka nastawna pod samochody osobowe -Podstawka ...

Charakterystyka stacji transformatorowo-rozdzielczych

Odbiorniki dzieli się na trzy kategorie: · kategoria I — są to odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu może spowodować zagrożenie życia ludzkiego, uszkodzenie urządzeń technologicznych lub budowli, ewentualnie rozstrojenie procesu technologicznego; · kategoria II — są to odbiorniki, dla których przerwa w zasilaniu może spowodować straty surowców produkcyjnych; · kategoria III — odbiorniki nie zaliczone do kategorii I i II.

Napędy stacji roboczych

Na uwagę zasługują rozwiązania: napęd FDD - tradycyjny i najtańszy napęd pamięci masowej z nośnikiem na dysku elastycznym (miękkim) oraz jedną lub dwiema uniwersalnymi głowicami dotykającymi powierzchni ferromagnetyka podczas pracy; napęd ZIP firmy Iomega - umożliwiający zapis na jednej dyskietce informacji o pojemności 25 MB lub 100 MB danych.

Stacja robocza (Workstation)

Stacja robocza (Workstation) - ogólna zwa komputerów przyłączonych do sieci loke lub zdalnej. W przeszłości stacją roboczą nazyw komputery o dużej mocy przetwarzania, prze, czone do wykonywania obliczeń naukowych, i nierskich i wspomagania projektowania lub | dukcji CAD/CAM.

Stacje sieciowe FDDI

Stacje sieciowe FDDI - węzły optycznej sieci szl letowej FDDI, przeznaczone do połączenia dwukierunko go pierścienia sieci (o standardowej przepływności 1 Mb/s) z terminalami użytkowników. Specyfikacja FI określa 3 podstawowe sposoby włączania stacji sieciow do pierścienia FDDI:

stacja SAS -...

STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN

STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN— gospodarstwo powołane do prowadzeniaporównawczych doświadczeń odmianowych.Stacje te rozmieszczone są w różnych okolicachkraju, aby doświadczenia były prowadzonew różnych warunkach miejscowych. Wyniki pracstacji oceny odmian służą Ministerstwu Rolnictwaza podstawę do...

STACJA POMP

STACJA POMP. pompownia — budynekz urządzeniami do mechanicznego podnoszeniai przesyłania wody do miejsca zapotrzebowania.W rolnictwie buduje się stacje pomp w celu przepompowywaniawody ze zbiorników do wyżej położonychdoprowadzalników, do odwadnianiaterenów, których powierzchnia znajduje się...