Gann mac Dela

Czytaj Dalej

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Czasy w których obecnie żyjemy to dość dziwny, trudny i specyficzny okres - schyłek drugiego tysiąclecia. Szczególnie ostatnie kilkadziesiąt lat, ostatni wiek to czas zmian, przeobrażeń, wojen i rewolucji zarówno militarnych jak i umysłowych. Bogusław Wołoszański - wybitny historyk i publicysta...

Co renesans karoliński dał Europie?

Przede wszystkim był on pierwszą próbą powrotu do kultury antycznej ( później podobne próby wznawiane były podczas panowania niemieckiej dynastii Ottonów, renesansu dwunastowiecznego, a także wtedy gdy po średniowieczu nastała epoka renesansu właściwego ). Dzięki temu, iż przepisywano dzieła twórców...

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

a) Krzysztof Kolumb - włoski żeglarz, podróżnik, znany jako odkrywca Ameryki. W latach 1492-1493 (będąc w służbie króla Hiszpanii) zorganizował pierwszą wyprawę w poszukiwaniu nowej, krótszej drogi morskiej do Indii. Wypłynął 3 VIII z Palos. 12 X statki Kolumba: Santa Maria, Nińa i Pinta dopłynęły...

The biography of Salvador Dali

Salvador Dalí - Spanish painter, draughtsman, designer, sculptor, film-maker and writer - was born in Figueras, Catalonia, on 11th of May 1904. His father was an atheist and his mother was a devout Catholic. An elder brother, also called Salvador, had died nine months before Dalí's birth. Everyone connect the...

Diese Nacht war nicht zum Schlafen da

Über die Mauer hinweg lächeln sich ein Junge und ein Mädchen freundlich an. Ein Wahlplakat der Berliner SPD im Dezember 1988. Überschrift: "Berlin ist Freiheit". Die nächste Generation soll die Trennung überwinden - das war die Botschaft dieses Bildes. Manche Leute schüttelten den Kopf über so viel Fantasie, viele...

Co to jest adres MAC i adres IP

adres MAC - 12-znakowy numer, unikatowy dla każdego egzemplarza karty sieciowej. Każda sieć posługuje się adresami MAC, a dopiero system operacyjny "tłumaczy" je na adresy IP, które pozwalają łatwiej zarządzać sieciami.

adres IP - numer pozwalający na identyfikację komputera lub innego urządzenia w...

Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem?

Współpraca z pośrednikiem może oferować następujące korzyści:

Zwolnienie z potrzeby szkolenia pracowników, by mogli sobie poradzić z nowymi obowiązkami;

Oszczędność na wydatkach bieżących (wewnętrzni specjaliści ds. eksportu nie wykorzystywaliby w pełni swych...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci to postać zagad­kowa i fascynująca. Był typowym człowiekiem renesansu - artystą, naukowcem, wynalazcą. Pomimo iż do dziś zachowało się niewiele ma­lowideł tego artysty, jego Mona Lisa jest prawdopodobnie najsłynniej­szym obrazem wszechczasów.Leonardo da Vinci (1452-1519) to...

AUTO - DA - FE

Port., dosł. 'akt wiary; wyrok sądowy', w XV-XVIII w. w Hiszpanii i Portugalii, ceremoniał procesu publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenie wyroku; wykonanie wyroku, zwł. przez spalenie na stosie heretyka a. zabronionych książek.

del CARPINE Giovanni da Pian

1182-1252, Podróżnik włoski, franciszkanin: Groźba najazdów Mongołów (zwanych wówczas w Europie Tatarami, choć było to tylko jedno z plemion mong.) skłoniła papieża Innocentego IV po soborze lyońskim do wysłania 4 poselstw do chana mongolskiego dla nawiązania z nim kontaktu, wejścia w układy i...

da CUNHA Tristao

(wym. kunja), ok. 1460-ok. 1540, Żeglarz portugalski; najważniejszą swoją podróż przedsięwziął w 1506, wyruszając w 15 okrętów do Indii; odkrył 3 wyspy wulkaniczne na płd. Atlantyku, z których jedną nazwano jego imieniem.

NABOROWSKI DANIE

NABOROWSKI DANIEL, ur. w 1573 prawdop. w Krakowie, zm. w sierpniu lub wrześniu 1640 w Wilnie, poeta, tłumacz. Studiował 1590-93 w Wittenberdze, 1593-95 w Bazylei, gdzie ukończył medycynę i publikował dzieła med.; od 1595 studiował prawo w Orleanie i Strasburgu, 1602 był w Padwie jako ochmistrz —> R...

„DAJ, AĆ JA POBRUSZĘ, A TY POCZYWAJ"

Staropol., 'daj, niech ja pokręcę żarna, a ty odpocznij'. Pierwszy zachowany zapis całego zdania w języku polskim, zamieszczony w 1270, w najstarszej części kroniki klasztoru w Henrykowie pod Wrocławiem, w tzw. Księdze Henrykowskiej (zob. Księga), zawierającej spisane przez cystersów po łacinie dzieje...

OSTROWSKA BRONISŁAWA, z MIERZ-BRZEZICKICH, pseud. Edma Mierz

OSTROWSKA BRONISŁAWA, z MIERZ-BRZEZICKICH, pseud. Edma Mierz, ur. w listopadzie 1881 w Warszawie, zm. 18 V 1928 tamże, poetka, nowelistka, powieściopisarka, autorka książek dla dzieci, tłumaczka. Od 1901 żona rzeźbiarza Stanisława; dłuższy czas przebywała we Francji, brała udział w pracach...

PIERWIOSNEK. Noworocznik... obejmujący pisma samych dam

PIERWIOSNEK. Noworocznik... obejmujący pisma samych dam, pierwsze w Polsce pismo zbiór, wyłącznie kobiece, wyd. w Warszawie 1838-43 przez P. Krakowową, prawdop. z inicjatywy S. Jachowicza. Ogólny kierunek i stanowisko w kwestii kobiecej nie wykraczały poza program K. Hoffmanowej; utwory lit. reprezentowały...

da GAMA Vasco

ok. 1460-1524, Żeglarz portugalski, pierwszy Europejczyk, który odbył podróż morską do Indii. Tę epokową wyprawę (1497-99) przedsięwziął na rozkaz króla Manuela I.

Od czasu gdy w 1488 Bartolomeu Diaz (zob.) osiągnął płd. cypel Afryki, Przylądek Dobrej Nadziei, nie posunięto się dalej w drodze do...

da SANGALLO

Rodzina wł. architektów epoki Odrodzenia: Gi u lian o (właśc. G. Giamberti, 1445-1516; Villa Reale w Poggio a Caiano, 1485, i in.), Antoni o starszy (właśc. A. Giamberti, 1455-1535; Madonna di San Biagio w Montepulciano, 1518-29; pałace, fortyfikacje) i Antoni o młodszy (właśc. A. Cordini, 1483-1546; S...

da VERRAZANO Giovanni

ok. 1483-ok. 1528,. Włoski żeglarz i podróżnik, rodem z Florencji, na służbie króla fr. Franciszka I, badał wybrzeże Ameryki Płn. w 1524, prawdop. od Płn. Karoliny do Maine, w celu znalezienia cieśniny, którą można by dopłynąć do Chin.

Był zapewne pierwszym Europejczykiem, który znalazł się w...

AFOGADOS da INGÀZEIRA

Bpstwo w Brazylii w stanie Pernambuco w metropolii Olinda e Recife. Zostało eryg. 2 VII 1956; zajmuje 11 541 km2 i liczy 280 000 mieszk., w tym 277 000 katolików, 12 parafii, 59 ośrodków duszpast., 14 księży diec. i 4 zak., 47 Sióstr (AnPont 1970).