Gangusiowa Jama

Gangusiowa Jama

Czytaj Dalej

JAMA USTNA

To ostatnie oddziela jamę ustną id jamy nosowej i składa się z przedniej części kostnej, czyli podniebienia twardego i tylnej, błoniastej - podniebienia miękkiego.

JAMA USTNA - Język

Język zbudowany jest z kilku warstw mięśni prążkowych, zorientowanych w różnych płaszczyznach, dzięki czemu może on wykonywać nawet bardzo skomplikowane ruchy.Podczas wysuwania języka mięśnie biegnące w górę i w dół oraz z boku na bok kurczą się, podczas gdy mięśnie biegnące z przodu do tyłu...

JAMA USTNA - Zęby

Na przodzie jamy ustnej znajduje się osiem dłutowatych zębów,tzw.

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Każdy z tych gruczołów waży około 30 gramów i jest połączony z jamą ustną za pomocą przewodów.

Jama stawowa

Wypełniając staw możemy sobie zdać sprawę z istotnej wielkości jamy stawowej. W stanach zapalnych przez silniejsze wydzielanie błony maziowej powiększona jama stawowa dużych stawów może zawierać ok.

Jama nosowa

Składa się ona z właściwej nieparzystej kostnej jamy nosowej, przedzielonej przegrodą kostną nosa (septum nasi osseum) na część prawą i lewą, oraz z parzystych jam dodatkowych, tzw.

Jama części mózgowej czaszki

Ściany jamy czaszki mózgowej (camirn cranii s.

Jama ustna

Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi.

Jama pachowa

Jama pachowa Powyżej dołu pachowego, po usunięciu skóry między ścianą boczną klatki piersiowej, a ramieniem, znajduje się jama pachowa.

Ściany jamy pachowej

pochyłych, przedniej i tylnej, nad powierzchnią górną pierwszego żebratędy splot ramienny i naczynia podobojczykowe zstępują do jamy pachowej, gdzie te ostatnie otrzymują nazwę naczyń pachowych Jama pachowa stanowi wielką przestrzeń łącznotkankową łączącą się z sąsiednimi przestrzeniami.

Zawartość jamy pachowej

Naczynia krwionośne i nerwy w swej drodze przez jamę pachową biegną z okolicy nadobojczykowej do kończyny; wstępują one u wierzchołka piramidy do jamy pachowej mniej więcej w połowie długości obojczyka i występuje u jej podstawy, biegnąc dalej do ramienia.

Pierwotna jama ustna

Jama ustna, jama nosowa i gardło rozwijają się w życiu zarodkowym z dwóch początkowo odrębnych części: i) z czaszkowego końca wysłanej przez cntodermę cewy pokarmowej zamkniętej od przodu błoną policzkowo-gardłową i a) z leżącej do przodu od tej błony tzw.

Rozwój jamy ustnej i nosa

Płytki te wpuklają się następnie w obręb wyrostka czołowego; powstają dwa dołki węchowe albo nosowe, jamki, które przedłużają się w ślepo kończące się przewody węchowe.

Rozwój jamy nosowej

Wraz z rozwojem podniebienia znaczna część pierwotnej jamy ustnej łączy się z pierwotnymi jamami nosowymi, tworząc ostateczną jamę nosową.

Jama ustna - budowa ogólna

przedsionek jamy ustnej (vestibnlum oris). Przy otwartych szczękach przedsionek i właściwa jama ustna zlewają się w jedną całość.

PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

Części boczne przedsionka noszą również nazwę jamy policzkowej (cavum buccale). Przy zamkniętych wargach i ujemnym ciśnieniu w jamie ustnej ciśnienie zewnętrzne utrzymuje ciężar żuchwy.

Granice jamy ustnej

Szczelina między policzkami i wargami z jednej strony a wyrostkami zębodołowymi szczęk i częścią zębodolową żuchwy z drugiej strony stanowi przedsionek jamy ustnej (uesłibulum oris).

Jama brzuszna

Jama brzuszna (cavum abdominis) jest największą jamą ustroju; ku dołowi łączy się ona bez wyraźnej granicy z jamą miednicy (cavum pelvis).

Podział jamy ciała

jamy ciała głowowej i jamy ciała tułowiowej. Dopiero wraz z rozwojem przepony następuje ostateczny podział na właściwą jamę otrzewnową położoną w obrębie jamy brzusznej i na obie jamy opłucnowe położone w klatce piersiowej.

Podział jamy otrzewnej

Jako dalszą część właściwej jamy otrzewnej możemy odróżnić jamę otrzewnową miednicy (cauum peluis peritonaeale), położoną poniżej kresy granicznej miednicy.