Gangster Disciples

Czytaj Dalej

DISCIPLES of CHRIST, Christians, Christian Churches, Churches of Christ

Niezależny ruch wspólnotowy zainicjowany przez T. -> Campbella i jego syna Alexandres, dążący (w oparciu o Biblię) do jedności i odnowy chrześcijaństwa przez powrót do wiary i form życia pierwotnego Kościoła; w Stanach Zjedn. należy do tzw. wolnych Kościołów.

1. Geneza i rozwój — Za początek ruchu...