POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW

zakonnym przeżyła się doktryna luterańska, ostatni z mistrzów zakonu zrzucił habit, poddał się królowi polsk.

Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

POLSKA ZA PANOWANIA DWÓCH PIERWSZYCH PIASTÓW DWÓCH OSTATNICH PIASTÓW BOLESŁAW CHROBRY WŁADYSŁAW ŁOKIETEK popiera chrystianizację w państwach pogańskich ujawniają się wyraźne tendencje do zjednoczenia państwa utrzymuje poprawne stosunki z cesarstwem dążąc do władzy zajmuje Kraków, Sandomierz, ziemię sieradzką i łęczycką oraz Pomorze Gdańskie zostają ufundowane biskupstwa zawarcie sojuszu z Węgrami przeciw Janowi ...

Romuald Traugutt - Ostatni dyktator

Organizując na Polesiu samemu oddział powstańczy, a następnie zostając 17 października 1863 roku ostatnim dyktatorem samego Powstania Styczniowego, Romuald Traugutt wykazał się dużymi i nieprzeciętnymi umiejętnościami oraz zdolnościami organizacyjnymi.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Z powodu tego posłuszeństwa rosyjskiej władczyni, z powodu oportunizmu, z powodu pięknoduchostwa - ostatni z królów Polski został okrzyknięty zdrajcą.

Ostatnie etapy antropogenezy

Szczególnie w ostatnich stadiach filogenezy człowieka występuje na pierwszy plan wybitne powiększenie części mózgowej czaszki dzięki wielkiemu powiększeniu się mózgowia i wyraźne zmniejszenie części twarzowej czaszki wskutek redukcji uzębienia.

Co to jest misja przedsiębiorstwa?

funkcja inspirująca misji – dobrze sformułowana misja powinna inspirować do doskonalenia firmy we wszystkich obszarach, pobudzać wśród pracowników inicjatywę na rzecz doskonalenia własnej pracy i funkcjonowania organizacji.

Omów podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach

 

Kolejno:

(1) „małe jest piękne” (małe firmy są bardziej efektywne i kreatywne; mniejsze ryzyko);

(2) „mergerowanie” (fuzje, łączenie małych firm w wielkie korporacje);

(3) „dywersyfikacja” (różnicowanie produktów i usług w obrębie korporacji, by zmniejszyć ryzyko);

(4) „holdingi” (spółka...

MURDELIO. Powieść ostatniego z Nieczujów

Powieść ostatniego z Nieczujów, powieść Z. utwór cyklu —» Ostatni z Nieczujów.

OSTATNI Z NIECZUJÓW, cykl powieści i opowiadań Z. Kaczkowskiego

Sam autor określił swój „cyklus", entuzjastycznie przyjęty przez czytelników i krytykę, jako „po prostu curriculum vitae ostatniego kontuszowego szlachcica, więc jego i jego sąsiadów historię".

OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Historia szlachecka, powieść J. I. Kraszewskiego

OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Treścią powieści są dzieje Tadeusza Siekierzyńskiego, ostatniego potomka podupadłej rodziny szlach.

PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.

PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.

STAN OŚWIECENIA W POLSZCZE w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), praca H. Kołłątaja

STAN OŚWIECENIA W POLSZCZE w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764), praca H.

OSTATNI

Ostatni z Abenceragów (Przygody ostatniego z Abenserażów) zob. Wtem ciężka marzeniami na pierś spadła głowa, I tak usnął ostatni Klucznik Horeszkowa.

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów (inc. ; w strofie ostatniej, mającej symboliczną konstrukcję i wymowę, zastosowany został m.

Misja i wizja

Nie uwzględnienie organizacji|celu zasadniczego przedsiębiorstwa przy formułowaniu jego misji wynika stąd, że niektórzy wyprowadzają cel zasadniczy przedsiębiorstwa z jego misji, czyli celem firmy jest wówczas realizacja przyjętej misji, bez względu na to jaka ona jest.

Pożyczkodawca ostatniej instancji

Pożyczkodawca ostatniej instancji chcąc udzielić awaryjnego wsparcia płynnościowego, powinien najpierw zbadać i ocenić podmiot potrzebujący pomocy, pod względem jego wypłacalności.

Jakie instytucje działały poza kontrolą władzy komunistycznej w ostatnich latach realnego socjalizmu?

W ostatnim okresie panowania władzy sowieckiej na Litwie podjęła aktywność federacja patriotycznych organizacji pod nazwą Sajudis.

Wymień najbardziej znane organizacje terrorystyczne oraz najgłośniejsze akty terrorystyczne ostatnich lat

  * Terroryzm islamski - Al-Kaida - Hamas - Hezbollah (Partia Boga) - Liban - Dżihad - Palestyna, Egipt - Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny - Dżama’a Islamija - Egipt - Brygady Męczenników Al–Aksa * Terroryzm etniczno – niepodległościowy - ETA - IRA RAF (Frakcja Czerwonej Armii) Włoskie Czerwone Brygady Front Wyzwolenia Korsyki Najgłośniejsze akty terrorystyczne ostatnich lat: Ataki w Londynie 7 lipca ...

Niemcy za ostatnich Karolingów

zmarł Ludwik Dziecię, ostatni z dynastii Karolingów na tronie Niemieckim.

Ostatnia walka Hohenstaufów z papiestwem

 

Fryderyk bez większych trudności zajął Państwo Kościelne. Papież nie był jednak zwykłym przeciwnikiem politycznym. Rozporządzając wówczas armią doskonałych agitatorów w postaci zakonów żebrzących, wysuwał przeciwko Fryderykowie wszelkie możliwe oskarżenia, nazywając go Antychrystem...