Gambit środkowy

Czytaj Dalej

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Średniowiecze - jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury. Okres ten zawiera się po między upadkiem Cesarstwa Zachodniorzymskiego i cywilizacji antycznej, a epoką "odrodzenia", która była odrodzeniem antycznych...

Na bliskim i środkowym wschodzie...

Na Środkowym Wschodzie główną rolę zaczęły odgrywać Rosja i Wielka Brytania, które walczyły nie tylko strefy wpływów i rynki zbytów, ale i o panowanie na obszarach strategicznych. Afganistan i Persja widziane były przez Anglię jako brama do Indii i Zatoki Perskiej, a więc terenów ważnych dla imperium...

Przewód nosowy środkowy

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi medius), położony między małżowiną dolną a środkową, sięga od brzegu przedniego małżowiny środkowej aż do okolicy otworu klinowo-podniebiennego.

Fałdy pępkowe przy środkowe

Fałdy pępkowe przy środkowe (plicae umbilicales mediales) prawy i lewy, zawierają więzadła tej samej nazwy (ligamenta umbilica-lia medialia); rozpoczynają się one bocznie od pęcherza i biegną zbieżnie ku górze do pępka; oba te więzadła są pozostałością tętnic pępkowych, które w życiu...

Mięsień pochyły środkowy

M. pochyły środkowy (ra. scalenus medius) rozpoczyna się sześcioma lub siedmioma pasmami od brzegu bocznego bruzdy nerwu rdzeniowego wyrostków poprzecznych pierwszego do szóstego (siódmego) kręgu szyjnego. Włókna biegną ku dołowi i w bok, podobnie do włókien poprzedniego mięśnia, i kończą się na...

Przestrzeń środkowa szyi

Przestrzeń środkowa szyi (spatium colli medium*). Druga, praktycznie bardzo ważna przestrzeń, łącznotkankowa przestrzeń środkowa szyi, znajduje się poniżej kości gnyko-wej między blaszką przedtchawiczą i przedkręgową. Przestrzeń ta zawiera: 1) krtań z tchawicą, do tyłu od nich 2) gardło i...

Zwieracz gardła środkowy

Zwieracz gardła środkowy (m. constrictor pharyngis medius s. hyopha-ryngeus) ma kształt szerokiego trójkąta, którego ścięty wierzchołek skierowany jest bocznie do kości gnykowcj, podstawa zaś przyśrodkowo do szwu gardła.

Prawie całą dolną połowę zwieracza środkowego przykrywa zwieracz...

Przewietrzanie ucha środkowego

Za każdym razem kiedy podnosi się podniebienie miękkie, skurcz dźwigacza i naprężacza otwiera trąbkę słuchową. Ponieważ powietrze w jamie bębenkowej ulega wessaniu, więc przy stale zamkniętej trąbce w jamie bębenkowej panowałoby ciśnienie ujemne (mniejsze od atmosferycznego). Przy otwartej...

Zwężenie środkowe przełyku

Zwężenie środkowe znajduje się na wysokości rozdwojenia tchawicy, gdzie aorta zstępująca od strony lewej i od tyłu, a oskrzele lewe od przodu obejmują przełyk; tutaj też można najwyraźniej stwierdzić tętnienie aorty (impressio aorłica). W niektórych przypadkach chorobowych węzły limfatyczne...

Małżowina nosowa środkowa

Małżowina nosowa środkowa (concha nasalis media) jest to szeroka płytka, jednak krótsza od małżowiny- dolnej; rozpoczyna się ona bowiem 1 —2 cm ku tyłowi w stosunku do przedniego końca małżowiny dolnej: jej koniec tylny leży na poziomie górnego brzegu nozdrzy tylnych. Brzeg przedni ustawiony jest...

Przewód nosowy środkowy

Przewód nosowy środkowy (meatus nasi inedius) najobszerniejszy, w przeciwieństwie do przewodu dolnego jest łatwo dostępny przez nozdrza przednie. W przewodzie środkowym odróżniamy mniejszą część przednią, wstępującą zwaną zachyłkiem przednim (recessus anterior) i obszerniejszą część tylną...

Oskrzele płatowe środkowe

Oskrzele płatowe środkowe (bronchus lobaris medius) dzieli się często na oskrzele boczne 4) i przyśrodkowe (5), z których ostatnie kieruje się ku dołowi. Oskrzele boczne (4) dzieli się na gałąź tylną i przednią; oskrzele przyśrodkowe (5) na gałąź górną i dolną biegnące prawie równolegle w...

Tętnica środkowa siatkówrki

Jest to tętniczka bardzo drobna, jednak ma duże znaczenie dla czynności oka, ponieważ zaopatruje wewnętrzne warstwy siatkówki. Jest to pierwsza gałąź t. ocznej odchodząca z jej początkowej części, często jeszcze w przejściu przez oponę twardą. Czasem jednak może ona odchodzić znacznie dalej z...

Tętnica środkowa mózgu

T. środkowa mózgu (a. cerebri media). Jest ona najsilniejszą gałęzią t. szyjnej wewnętrznej i jej bezpośrednim pizedłużeniem. Kieruje się bocznie do dołu bocznego mózgu i dalej w bruździe bocznej rozgałęzia się na powierzchni bocznej płata czołowego, ciemieniowego i skroniowego.

Zaopatruje ona...

Tętnica oponowa środkowa

Jest to przeważnie najsilniejsza gałąź t. szczękowej oraz najsilniejsza z tętnic zaopatrujących oponę twardą. Ku tyłowi od głowy żuchwy kieruje się ona prawie pionowo ku górze. U swego początku obejmują ją oba korzenie n. uszno-skroniowego. Razem z gałęzią oponową  n. żuchwowego przez otwór...

Tętnica nadnerczowa środkowa

T. nadnerczowa środkowa (a. suprarenalis media). Jest ona naczyniem parzystym odchodzącym ze ściany bocznej aorty przeważnie między początkiem pnia trzewnego a początkiem t. krezkowej górnej.

Poprzeczny przebieg naczynia na odnodze przepony jest krótki po stronic lewej; po prawej tętnica jest dłuższa...

Tętnica odbytnicza środkowa

Tętnica rozpoczyna się albo bezpośrednio na pniu przednim t. biodrowej wewnętrznej, albo na t. sromowej wewnętrznej w pobliżu jej początku. Rzadziej odcłiodzi ona z t. pęcherzowej dolnej lub t. nasieniowodu u mężczyzny, zaś z t. pochwowej od t. macicznej u kobiety; znane są przypadki odejścia z...

Żyła środkowa siatkówki

Ż. środkowa siatkówki (v. centralis retinae) przeważnie uchodzi samodzielnie do zatoki jamistej. Z n. wzrokowego wychodzi ona zwykle nieco do przodu od t. środkowej siatkówki. Ma ona liczne zespolenia zarówno z ż. oczną górną i jej gałęziami mięśniowymi, jak również z ż. oczną...

Źyła skroniowa środkowa

 Ź. skroniowa środkowa (v. temporalis media) biegnie poprzecznie w m. skroniowym ku tyłowi, nie towarzysząc tętnicy. Z przodu zespala się z powierzchownymi odgałęzieniami ż. twarzowej, zaś w samym mięśniu z ż skroniową głęboką, po czym przebija powięź skroniową nad nasadą łuku jarzmowego...