Gambit łotewski

Gambit łotewski

Czytaj Dalej

ŁOTEWSKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1919-1920

Po klęsce Niemiec w ŚWIA­TOWEJ WOJNIE I Łotwa proklamowała niepodległość; premierem nowego państwa został Karlis Ulmanis (1877-1940). Na po­czątku stycznia 1919 wojska Rosji Radziec­kiej wkroczyły na terytorium Łotwy i zdoby­ły Rygę, w której ustanowiono władzę rad. Wojska niemiecko-łotewskie, za...

Kościół łotewski

Łotwa podczas pierwszej wojny światowej była w znacznej części zajęta przez wojska niemieckie. Powojnie utworzono Radę Ludową, która proklamowała (1918) niepodległość, lecz wkrótce siły lewicoweogłosiły Radziecką Republikę Łotewską. Po półrocznych walkach wewnętrznych Łotwa obroniła...