Gambit królewski

Gambit królewski

Czytaj Dalej

DZIAŁALNOŚĆ KRÓLA I ZNACZENIE DWORU KRÓLEWSKIEGO

Poniatowski popierał architekturę. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac na wodzie. Był mecenasem literatury. Wydawał publiczne, oświeceniowe utwory (u niego pojawiły się po raz pierwszy utwory Krasickiego).

Podstawy starotestamentalne chrystologii - Królewski pośrednik zbawienia

Pierwszą kategorią biblijną jest królewski pośrednik zbawienia. Punktem wyjścia jest tu obietnica dana Dawidowi (2 Sm 7,). Redaktor jahwistyczny łączy królowanie dawidowe z historią Patriarchów, łącząc cztery etapy historii zbawienia, łącząc cztery obietnice: protoewangelię, obietnicę daną...

KRETA - APARTAMENTY KRÓLEWSKIE W KNOSSOS

Wspaniałe apartamenty królewskie, okalające centralne podwórze, są oryginalne i bez wątpienia należą do najpiękniejszych komnat w Knossos. Schody są wybitnym dziełem sztuki architektonicznej, tworzą nie tylko wygodne dojście do wspaniale wyposażonych komnat, ale również stanowią integralną część...

Stopniowe ograniczanie władzy królewskiej w XVI - XVII w.

Na początku XVI w. W Europie Zachodniej utworzył się nowy typ państwa feudalnego - monarchia absolutna. Rozszerzony został autorytet, władza polityczna i przywileje monarchy kosztem poddanych. Celem absolutnej monarchii była ekspansja terytorialna. Dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej było to ogromnym...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Poglądy Stuartów na władzę królewską

Rewolucja trwała za panowania dynastii Stuartów w Anglii. Po śmierci królowej Elżbiety na tron Angielski zasiadł pierwszy członek tej dynastii, syn Marii Stuart - Jakub I (1603-1625), zapoczątkowując w ten sposób rządy swego rodu w Anglii. Po nim tron odziedziczył jego syn Karol I (1625-1649). Za panowania...

Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

Zamek Królewski jest niewątpliwie jednym z najbardziej imponujących zabytków w Warszawie. Został wzniesiony w latach 1598-1619, zaprojektowany przez włoskich architektów Giovanniego Trevano, Giacomma Rodondo i Mattea Castelli, na rozkaz ówczesnego króla Polski Zygmunta III Wazę. Od tego czasu to właśnie...

Rozbicie dzielnicowe - Królewskie rządy Wacława II i ich upadek

Królewskie rzay Wacława II opierały się na jego znacznej sile militarnej i namiestniczych urzędach stanowych. Wacławowi przypisywano wytępienie rabusiów. W konflikt z Wacławem popadli: książęta kujawscy, dobrzyński, a prawdopodobnie również Bolko płocki. Książę kujawski Leszek, który szukał...

Sytuacja rządów królewsko - ambasadorskich w latach 1772 - 1787

1. Sytuacja społeczna i polityczna Polski po I rozbiorze.

jakie terytoria utracono?

cele polityki rosyjskiej i sposób ich realizacji.

Reformy sejmu rozbiorowego, utworzenie Rady nieustającej i jej kompetencje.

rola ambasadora rosyjskiego w sprawowaniu władzy

2. Rezultaty polityki królewsko...

Władza: królewska, książęca i prezydencka

Cechą, niestety negatywną niemal każdego człowieka jest chęć posiadania władzy. Już od najdawniejszych lat symbolizowała ona wyższość nad ludem pospolitym, bogactwo oraz uznanie społeczne.

Lekcja muzealna, która odbyła się xx.yy.zzzz r. w Zamku Królewskim poświęcona była analizowaniu i...

Begonia królewska

Rodzaj Begonia, należący do rodziny Begoniaceae, liczy ok. 900 gatunków, z których w wyniku krzyżowania otrzymano mnóstwo mieszańców do uprawy w pomieszczeniach. Begonie rosną w stanie naturalnym w większości krajów w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Nazwa pochodzi od nazwiska M.Begona - francuskiego...

Pelargonia królewska

Pelargonia królewska często nazywana jest geranium. Ta rozpowszechniona nazwa odnosi się jednak Pelargonii zonale i gatunków mieszanych. Pelargonia królewska ma krótszy okres kwitnienia (od późnej wiosny do jesieni) niż rośliny jej pokrewne i jest trudniejsza w hodowli. Posiada wielkie pęki pięknych kwiatów...

Borowik królewski

 

Wygląd: zwarty grzyb ma początkowo prawie kulisty, później stopniowo rozpościerający się kapeluszo średnicy 6-15 cm. Na różowym lub bladym, białożółtawym tle ma on czerwonawe lub krwistoczerwone, włókniste włoski, a w ciemniejszych stanowiskach bardzo blado-białożółtawe lub różowoczerwone...

Gnidosz królewski

 

Wygląd: Okazała wieloletnia roślina o tęgiej, do 80 cm wysokiej łodydze. Liście duże, 10-30 cm długości, głęboko pierzasto podzielone aż do środkowego nerwu, najniższe tworzące rozetkę, natomiast sztywno wzniesiona łodyga słabo uli-stniona. Jasnożółte kwiaty przeważnie przekraczające 3 cm...

Długosz królewski

 

Wygląd: Okazała wieloletnia paproć, 50 160 cm wysoka z podziemnym rozgałęzionym pędem (kłącze), z którego corocznie wyrasta wiele pionowo wzniesionych liści. Po rozwinięciu się są one zupełnie nagie, skórzaste, cienkie, więc przeświecają jasnozielono.

Cala blaszka liściowa jest w zarysie owalna...

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (od 30 IV 1808), ogólne towarzystwo nauk. w Warszawie 1800—32. Powstało w listopadzie 1800, wg tradycji z inicjatywy S. Sołtyka w jego salonie, w którym spotykała się elita...

Intelektualiści w kancelarii królewskiej (1384 - 1434)

 

Kancelaria jako instytucja centralna została odtworzona zaraz po przybyciu do Krakowa Jadwigi i jej koronacji na króla. Istotną rolę w ponownym jej zorganizowaniu mógł odegrać ostatni kanclerz z czasów Ludwika Andegaweńskiego, wszechstronnie wykształcony Jan Radlica, bp krakowski.

O ostatecznym...

Intelektualiści w radzie królewskiej (1384 - 1434)

 

W okresie panowania Władysława Jagiełły zaznacza się funkcjonowanie rady królewskiej. Istniały dwa rodzaje rady:

consilium baronum et prelatorum

consilium supremum.

Consilium baronum et prelatorum składało się z abp, bp, wojewodów, głównych kasztelanów oraz najwyższych...

Działalność dyplomatyczna intelektualistów w Stolicy Apostolskiej i na soborach - Uczeni w służbie królewskiej na soborze w Konstancji

 

Polska pozostawała w obediencji Jana XXIII aż do soboru w Konstancji. Jagiełło popierał działania Zygmunta Luksemburskiego, zmierzające do zwołania soboru i zażegnania schizmy.

W europejskich ośrodkach uniwersyteckich, kościelnych i monarszych dojrzewała myśl, że tylko sobór może...

Uczeni w królewskiej polityce wobec problemu husyckiego

 

W nowej sytuacji stawiało monarchię jagiellońską oficjalne potępienie nauk Jana Husa na soborze w Konstancji i przyjęcie tego wyroku przez króla polskiego wraz z jednoznaczna deklaracją walki z herezją w 1416 r.

Bliskość Czech i liczne kontakty handlowe i intelektualne mieszkańców Polski ze...

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Medycy i astrolodzy na dworze królewskim

 

Medykiem królewskim i prognostykiem Jadwigi i Jagiełły był Jan Saccis z Pawii.

Medykami Jagiełły byli: Jakub z Krakowa, Herman z Przeworska (nobilitowany za zasługi), Bernard Hesse, brat Benedykta.

W otoczeniu Jagiełły byli także astrolodzy:

Paweł Kravara

Magister sztuk...