Gambit Evansa

Gambit Evansa

Czytaj Dalej

Sytuacyjne teorie kierowania - Teoria ścieżki do celu (path-goal theory) zaproponowana przez R. House'a i M. Evansa

Ta teoria definiuje proces kierowania nie jako działania kierownika lecz jako wynik decyzji podwładnych. Główna teza tej teorii jest następująca: aby zachowanie kierownika było efektywne z punktu widzenia celów organizacji, musi być postrzegane przez podwładnych jako dla nich "pożyteczne" . Teoria...